Oude granen redden boeren in Zimbabwe van droogte

Traditionele graansoorten winnen weer terrein in Zimbabwe, nu droogte de teelt van mais steeds moeilijker maakt. Kleine granen zoals sorghum en gierst zijn volgens experts het voedsel van de toekomst. Door de coronacrisis zijn inkomens gedaald en voedselprijzen gestegen in Zimbabwe. Naar schatting 8 miljoen Zimbabwanen zullen voedselhulp nodig hebben tot het volgende oogstseizoen in maart….