Antwerpenaars breken 3740 m² stenen uit voor een beter klimaat

Onder het motto BreekUIT riep Antwerpen dit jaar zijn inwoners op om de stad mee te ontharden. De resultaten van die oproep zijn nu gekend. In totaal ontharden de Antwerpenaars 3740 m² aan koeren, speelplaatsen of voortuintjes. In ruil krijgen zij in totaal 11.633 gratis plantjes. Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit. Met de campagne…