VUB-onderzoek toont aan dat olifanten bodemuitputting door veeteelt voorkomen

In de Afrikaanse savanne worden wilde herbivoren steeds meer verdrongen door koeien en dat blijft niet zonder gevolgen. Op plekken waar veel koeien grazen wordt de bodem armer omdat koeien de grond waar ze grazen niet genoeg herbemesten. Zij droppen hun mest vooral ’s nachts binnen de omheining die hen beschermt tegen leeuwen. Maar wanneer er…