Lockdown helpt Vlaanderen klimaatdoel te halen

Vlaanderen zal zijn klimaatdoel voor 2020 hoogstwaarschijnlijk halen, maar enkel dankzij de coronacrisis. Dat stelt Bond Beter Leefmilieu (BBL) in een analyse. De Vlaamse uitstoot van broeikasgassen in de zogenaamde niet-ETS-sectoren (dat zijn auto- en vrachtverkeer, gebouwenverwarming en landbouw) zullen met meer dan 15,7 procent dalen in vergelijking met 2005. Voor de prognose baseert BBL…