Historische daling CO2-uitstoot grote industrie, vooral bij chemische bedrijven

In Nederland is in 2022 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gedaald met 7,6% t.o.v. 2021. Vooral de industrie noteert met een daling van 8,3% de grootste uitstootverlaging in 15 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De CO2-emissies in 2022 zijn met 68,5 miljoen ton (Mton)…

Alcohol- en cannabisgebruik door jongeren daalt

Het VAD (Vlaams Expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) organiseert al een kwarteeuw een grootschalige jaarlijkse bevraging bij leerlingen uit het secundair onderwijs. Op basis van de antwoorden van ongeveer 7.500 leerlingen worden deze thema’s gemonitord.Hieruit blijkt dat het gebruik van alcohol en cannabis en lachgas bij jongeren afneemt. Er is…

Grondstofvoetafdruk van Nederlandse consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien in de Nederlandse consumptiebehoefte. In 2010 was dit nog 11 duizend kilo. De grondstofvoetafdruk van Nederlandse consumptie ligt voor zo’n 90 procent in het buitenland….

94% van de Belgen heeft toegang tot internet

Het percentage huishoudens dat toegang heeft tot internet is in 2022 verder gestegen tot 94%. In 2017 was dat 86% en in 2012 slechts 78%. Huishoudens met schoolgaande kinderen hebben praktisch allemaal toegang tot internet tegenover 93% van de huishoudens zonder kinderen. Een gezin heeft thuis gemiddeld 5 toestellen of systemen om online te gaan. Huishoudens met schoolgaande kinderen…