Chipgigant ASML wil schoolkinderen meer laten bewegen

ASML, de Veldhovense chipmachinebouwer vooral bekend in de VS en China, wil dat schoolkinderen, jongens en meisjes uit alle lagen van de bevolking, meer gaan bewegen. Het hightechbedrijf gaat dit mogelijk maken door het smeden van een bijzondere band met de eerste divisievoetbalclub FC Eindhoven, het kleine broertje van PSV. ASML, al geruime tijd met…

Brede samenwerking om personeelstekort in techniek en ICT in te halen

Het kabinet heeft ingestemd met het ‘Actieplan Groene en Digitale Banen’ waarmee het personeelstekort in techniek en ICT samen met werkgevers en onderwijs wil aanpakken. Dat is nodig om de kabinetsdoelen te halen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor meer dan 1 miljoen ICT-geschoolden in 2030. Het tekort aan personeel in…

Drempels wegnemen voor studenten om klassikaal cultuur op te snuiven

Het Nederlandse kabinet heeft 5 miljoen euro opzij gelegd om studenten van mbo-scholen (middelbaar beroepsonderwijs) te stimuleren musea, theatervoorstellingen en concerten te bezoeken. Mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Op elke mbo-cultuurkaart komt 10,25 euro te staan. Veel mbo-opleidingen en sommige gemeenten hebben aangegeven dat bedrag te verdubbelen. Het is de…

Europa pompt 313 miljoen in onderwijsprogramma VN

De Europese Commissie en verschillende lidstaten pompen samen 313 miljoen euro in “Education Cannot Wait”, de organisatie die kwetsbare kinderen aan onderwijs helpt. Het is de grootste bijdrage ooit aan het fonds. Education Cannot Wait is het wereldwijde fonds van de Verenigde Naties dat kinderen helpt met onmiddellijke of langdurige onderwijsondersteuning na een crisis. Het…

Studenten schenken loon kleuterleidsters als CO2-compensatie

Studenten toerisme brachten tijdens een studiereis een bezoek aan een kleuterschool in Sri Lanka. Ze schonken het bedrag voor de CO²-compensatie van hun vluchten, alsook knuffels, kleurpotloden, kleurboeken, speelgoed …  Vorige week brachten de laatstejaarsstudenten van de opleiding toerisme en recreatiemanagement van Hogeschool VIVES campus Brugge een bezoek aan het kleuterschooltje van Galagoda in Sri…

De groei-agenda van de Brainportregio voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen

Belangrijk onderdeel van de door het Rijk opgestelde groei-agenda van de Brainportregio Eindhoven is de verdubbeling van het aantal studenten en afgestudeerden met een hoofdrol voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Als ‘historische hofleverancier’ van ingenieurs aan Brainport wil de universiteit graag meegroeien en heeft daarvoor ideeën ontwikkeld. Die ideeën spelen ook in op de…

Eerste vrouwelijke rector van Eindhoven University of Technology (TU/e) is een Vlaamse

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft aangekondigd dat zij een vrouwelijke rector magnificus zal krijgen. Deze rector komt uit Vlaanderen. Op dit moment is Silvia Lenaerts (1966) vicerector Valorisatie & Ontwikkeling en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2007 leidt zij daar een onderzoeksgroep die zich richt op duurzame energie, lucht- en watertechnologie. Sinds 2016…

Kinderen met een hersenaandoening spelenderwijs trainen voor een betere kwaliteit van leven

Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. In samenwerking met de Eindhovense startup Artistotle Technologies gaat het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe in het Noord-Brabantse Heeze werken aan de ontwikkeling van een computergestuurde trainingstool die op maat kan worden aangepast aan het kind. Hiermee kunnen kinderen…

Een online ‘Leeroverzicht’ met meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Nederland beschikt sinds kort over een online platform ‘Leeroverzicht’ met meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Het is het eerste onafhankelijke overzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies. Het is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, sociale…

Studenten, docenten en onderzoekers meer ‘ademruimte’ geven ter verbetering van het onderwijs

Studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Dat is de doelstelling van pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. Minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met name universiteiten uitgenodigd deel te nemen aan een van deze pilots. De pilots behelzen het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het…

Kwaliteit van het onderwijs verbeteren met intelligente innovaties

Met 80 miljoen euro, toegekend door het ministerie van Economische Zaken uit het Nationaal Groenfonds, is in Nederland het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) opgericht. Het doel van dit nieuwe instituut is intelligente digitale onderwijsinnovaties te ontwikkelen om daarmee de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling dat het…

Gratis lespakketten over klimaatverandering

Voor leerkrachten secundair onderwijs is het een uitdaging om de snel ontwikkelende wetenschap rond klimaatverandering te behandelen voor de klas. Daarom richt de Universiteit Antwerpen samen met de steden Antwerpen en Sint-Niklaas ‘Klimaatlink’ op, een platform dat klimaatonderwijs aan klimaatwetenschap koppelt. Vanaf heden stelt Klimaatlink lespakketten gratis beschikbaar voor alle leerkrachten secundair onderwijs. In 2019…

Vernieuwingen in de klassieke muziekpraktijk om beter in te spelen op maatschappelijke veranderingen

In de klassieke muziekpraktijk is innovatie nodig omdat publieksaantallen voor concerten stagneren, maar ook om beter in te spelen op maatschappelijke veranderingen, zoals digitalisering, het streven naar duurzaamheid en de roep om diversiteit en inclusie. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel de opleiding en als de beroepspraktijk van musici. Zuyd Hogeschool Heerlen, philharmonie zuidnederland…

Familiebedrijf maakt jongeren enthousiast voor een baan in de techniek

In de Nederlandse maakindustrie is een groot tekort aan vakmensen die uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voortkomen. En de instroom van mbo’ers die voor techniek kiezen is ook nog eens onvoldoende om dit tekort op te vangen. Dit vraagstuk dwingt tot creatieve oplossingen om medewerkers te werven én te behouden.  De VDL Groep in Eindhoven,…

Kunstmatige “warme hand” brengt mensen met dementie ’s nachts tot rust

Witse Beyers, net afgezwaaide studente productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, ontwierp voor haar masterproef een warm handje dat demente bewoners van woonzorgcentra helpt bij het verminderen van hun nachtelijke onrust. Bij naar schatting één op drie mensen met dementie is er sprake van nachtelijke onrust. Die kan verschillende vormen aannemen: ’s nachts door het huis…

UAntwerpen zamelt menstruatiemateriaal in

UAntwerpen lanceert een inzamelactie voor menstruatiemateriaal, om menstruatiearmoede, maar ook andere taboes rond menstruatie, onder de aandacht te brengen. Op alle campussen zijn er inzamelpunten. Tegelijkertijd komen er aan enkele toiletten mandjes met onder meer gratis tampons en maandverband.  Zoals je in bepaalde cafés een uitgestelde koffie kan kopen voor een volgende, minder bedeelde klant…

Voor een klimaatneutrale wereld investeert Bill Gates in twee Nederlandse ondernemingen

Niemand minder dan Bill Gates heeft veel vertrouwen in twee Eindhovense bedrijven. Met zijn Breakthrough Energy – een private investeringscoalitie van de mede-oprichter van Microsoft – investeert hij met geld en andere middelen in twee spin-offs van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), t.w. RIFT en Cellcius. Het is de eerste keer dat bedrijven uit Nederland…

Howest opnieuw in top 3 van beste gamescholen ter wereld

De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van Howest heeft opnieuw een podiumplek behaald in de categorie ‘Best Game Design & Development School’ van de internationaal gerenommeerde competitie The Rookies. Na overwinningen in 2017, 2018 en 2021 bevestigt de zilveren medaille eens te meer de unieke kwaliteit van de Kortrijkse gameopleiding. De opeenvolgende topnoteringen vertalen…

Wonen straks Eindhovense universiteitsstudenten in Vlaanderen?

“De hightech-industrie in Brainport Eindhoven groeit exponentieel en heeft ons gevraagd om het aanbod van hooggekwalificeerde ingenieurs te verdubbelen”, zegt de bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Robert-Jan Smits. “Wij zijn absoluut bereid onze regionale partners te helpen door in omvang te verdubbelen en daarmee de beschikbaarheid van ingenieurs te verbeteren. Voor deze schaalsprong…

Nieuwe samenwerkingsvorm in het hoger onderwijs om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken

De arbeidsmarkt in Nederland heeft te maken met een ongekende krapte. Tegelijkertijd vragen veranderingen, zoals robotisering, digitalisering en de energietransities om andere vaardigheden dan voorheen. Om de toekomstige economische groei in Noord-Brabant te versterken en ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is, slaan de provincie Noord-Brabant en de Brabantse universiteiten en hogescholen…

Interieurbouwer schenkt zijn machinepark aan ambachtsschool in Tanzania

Edwin van Kessel (71) stopt na 51 jaar met het interieurbouwbedrijf dat zijn vader 90 jaar geleden (1932) in Eindhoven begon en opbouwde tot een bloeiende onderneming. En waaraan Edwin stevig meewerkte. Want hij was als jongste in het gezin Van Kessel de enige die ‘hart’ toonde voor de zaak van zijn vader. Edwin was…

Studenten ontwikkelen handschoen die leven van mensen met spasticiteit gemakkelijker maakt

Om het dagelijks leven van mensen met spasticiteit gemakkelijker te maken, hebben vier masterstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam een speciale handschoen ontwikkeld. Spasticiteit Wanneer de dokter met een hamertje onder je knie tikt, ontstaat er een reflex, die wordt veroorzaakt doordat de receptor hiervoor een signaal aan de hersenen doorgeeft. Wanneer – door bijvoorbeeld…

Studenten helpen ondernemers verduurzamen

Avans Hogeschool, de gemeente Breda, de Stichting Breda Circulair en twee commerciële adviesbureaus werken de komende drie jaar samen aan de verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf in Breda en omgeving. Honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool gaan in multidisciplinair verband kosteloos aan de slag om het bestaande bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen….

‘Technofobie’ in Oegandese onderwijssector overwonnen dankzij corona-lockdown

Tijdens de coronapandemie gingen de scholen in Oeganda bijna twee jaar lang op slot. Een kleine – Belgische – innovatie om toch te kunnen blijven communiceren leidde uiteindelijk tot een digitale revolutie in de Oegandese lerarenopleiding. Vóór het uitbreken van covid-19 verordende een onderwijsfunctionaris in het district dat grenst aan de Oegandese hoofdstad Kampala, dat…

Positieve inzet om schoolverzuim te verminderen

Wordt een scholier in de les gemist, dan trekt de leraar meteen aan de bel. Lukt het even echt niet om naar de les te komen, dan komt een digitale school naar de leerling. Op school extra ondersteuning nodig? Dan praten scholier en ouders daar zelf over mee. Met deze aanpak wil minister Dennis Wiersma…

Studenten ontwikkelen zelfzorgplatform voor medestudenten en jongeren

De studenten Verpleegkunde en Lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen werkten een hartverwarmend initiatief uit: More Me. Een digitaal platform rond zelfzorg voor jongeren tussen 16 en 22 jaar. ​ De website www.zotvanzelfzorg.be is gemaakt door jongeren, voor jongeren. Het verhaal begon bij de studenten Verpleegkunde van Thomas More Mechelen tijdens het vak ‘zelfzorg’. Gedurende de lockdown…

Voor iedereen gelijke kansen op een stageplek

Studenten verdienen adequate begeleiding bij het zoeken, vinden en behouden van stageplekken om hen een gelijke kans te bieden op een stageplek. Want, vindt het kabinet, iedereen heeft gelijke kans op een stageplek. Daarom gaat Nederland stagediscriminatie aanpakken. Hogescholen, universiteiten, twee ministeries, studentenorganisaties en werkgevers hebben daarvoor een manifest ondertekend. Daarin spreken ze uit dat…

Academische werkplaatsen gaan bijdragen aan meer welzijn, betere arbeidsmarkt en sociale energietransitie

Actuele complexe ontwikkelingen, zoals de klimaatcrisis, stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en digitalisering, vragen om nieuwe oplossingen. Tilburg University gaat de komende vijf jaar deze vraagstukken aanpakken. Ze maakt daarvoor ongeveer 8 miljoen euro vrij om via interdisciplinaire samenwerking met partners een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze issues. Hiermee…

Middelbaar beroepsonderwijs versterken omdat goed opgeleide vakmensen cruciaal zijn

“Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is de motor voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de zorg, woningbouw en energietransitie. De nauwe verwevenheid tussen opleiding en beroepspraktijk biedt veel mogelijkheden voor meer dan een half miljoen jongeren. Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor alle plannen rond maatschappelijke opgaven. Daarom is het belangrijk om te investeren in het versterken…

Gratis technologielessen voor 60.000 kinderen van 271 basisscholen

Vanaf dit najaar krijgen ongeveer 60.000 kinderen van 271 basisscholen in de Metropoolregio Brainport Eindhoven technologielessen. Deze worden gegeven door chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven samen met Mad Science. ASML Junior Academy wil in september starten met 50 basisscholen. Ook leraren worden opgeleid deze lessen zelf te kunnen geven. ASML gaat de technieklessen betalen. Het bedrijf is…

Mosgroei op beton tegen stress in steden en een app tegen stress door beter te ademen

De winnaar van de Philip Innovation Award (PHIA) van 2022 is ‘Respyre.’ De startup uit Delft ontvangt 50.000 euro voor het ontwikkelen van een speciaal soort beton waarop mosgroei mogelijk is om op deze manier steden tot leven te brengen. Startup ‘Glimp’, eveneens in Delft, ontvangt de Rough Diamond prijs van 10.000 euro om daarmee…

Drones op zonne-energie voor een positieve impact op de wereld

Wat lijkt op magie kan zomaar werkelijkheid worden. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werken aan een drone die voor altijd in de lucht kan blijven hangen. Dat is een gigantische technologische doorbraak, als het lukt. De studenten willen met hun drone maatschappelijke impact maken. “We willen onze technologie inzetten om een betere wereld…

Flinke stappen zetten om het beroep van leraar en het onderwijs aantrekkelijker te maken

Het Nederlandse onderwijs is hoognodig toe aan een stevige kwaliteitsimpuls, vindt het kabinet, en daarvoor is een structurele verandering nodig met nieuwe ideeën en onorthodoxe maatregelen. “Want we zijn te weinig opgeschoten in de aanpak van het probleem.” Dit schrijven de onderwijsministers Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (Mbo en Hoger Onderwijs)…

Na een ongeval toch kunnen communiceren in het ziekenhuis

Expertnetwerk Modem ontwikkelde laagdrempelige website met mogelijke oplossingen wanneer je plots niet meer kan praten Daar lig je dan in het ziekenhuis met een tube in je keel en plots kan je niet meer spreken, niet meer zeggen wat je nodig hebt. Het overkwam veel patiënten de afgelopen jaren op de afdeling intensieve zorgen. Modem,…

Internationale erkenning voor duurzaam leven in een duurzaam bouwconcept

Studententeam VIRTUe (*) van de Technische Universiteit Eindhoven (TUe) heeft in Duitsland de tweede plaats bereikt bij de Solar Decathlon Europe, een internationale competitie waarbij studenten van over de hele wereld op zoek gaan naar duurzame manieren van wonen. VIRTUe pakte in Wuppertal fors uit met Ripple, een zelfontworpen concept dat de impact op het milieu…

Lezen, schrijven en rekenen krijgen voortaan veel meer aandacht op school

Nog te veel leerlingen komen van school zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen of mee te doen in de samenleving. Dat moet beter, vindt Dennis Wiersma, de Nederlandse minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Want leerlingen hebben die basisvaardigheden nodig in de rest van hun leven en leraren verdienen het om duidelijke focus aan te kunnen…

Jarne Ghijsels verkozen tot Student van het Jaar 2022

Jarne Ghijsels, derde bachelor biomedische wetenschappen aan UGent, is verkozen tot Student van het Jaar 2022. Jarne heeft tijdens de coronaperiode bakens verzet voor het mentaal welzijn van zijn medestudenten. Zo richtte hij mee de chatlijn Epione op, waar studenten anoniem terechtkunnen voor een een-op-een-gesprek. Als lid van de Gentse studentenraad zet Jarne Ghijsels zich…

Investeren in kennis voor onze eigen veiligheid en welvaart

“Kennis is belangrijker dan ooit. Met de opgaven waar we op dit moment voor staan, van klimaat en pandemie tot geopolitieke-economische uitdagingen, is elke investering in kennis een directe investering in onze eigen veiligheid en welvaart. Ons systeem van onderzoek en hoger onderwijs staat al jaren onder een te hoge druk. De rek is eruit…

Studenten kunnen nachtje doorblokken in Gentse woonzorgcentra

Studenten kunnen vanaf 1 juni voor het eerst blokken in enkele Gentse woonzorgcentra, en dat zelfs de hele nacht lang. Tijdens hun blokpauze ’s avonds kunnen ze de bewoners bovendien wat beter leren kennen door samen te duofietsen of Rummikub te spelen. De blokperiode is begonnen en ook nu kunnen studenten weer terecht op verschillende…

Studenten ontwikkelen wijnkoeler op basis van artificiële intelligentie

Hoe weet men op welke exacte temperatuur een fles rode of witte wijn gedronken moet worden? En hoe verzekeren we dat deze temperatuur behouden kan worden tijdens het drinken? Dit is het probleem dat de masterstudenten van de richting “Computerwetenschappen: Artificiële Intelligentie” aan de Vrije Universiteit Brussel hebben opgelost in samenwerking met QelviQ. Samen met…

Docenten die studenten kunnen inspireren en enthousiasmeren in de spotlight

Reinoud Lavrijsen, universitair hoofddocent bij de opleiding Applied Physics aan de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e), is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2022. Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland die de algemene belangen behartigt van ruim 800.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. De verkiezing wordt…

Basisschoolkinderen laten ontdekken hoe ze slimmer met kraanwater kunnen omgaan

Drinkwaterbedrijf Brabant Water en het provinciebestuur van Noord-Brabant willen dat kinderen op de basisschool al leren hoe ze met water moeten omgaan. Daarvoor is een pilot ontwikkeld. De leerlingen gaan zes weken aan de slag met verschillende educatieve thema’s rond het besparen van water. Het doel van deze ‘Challenge Waterbesparing’ is dat leerlingen  ontdekken hoe…

Steeds minder vroegtijdige schoolverlaters

Het aantal Vlaamse jongeren tussen de 18 en 24 jaar dat geen diploma secundair onderwijs heeft, blijft dalen. In 1999 had 13,6 procent geen diploma, in 2020 was dat nog slechts 6,7 procent en in 2021 daalde het zelfs tot 5,3 procent. Bron: De Tijd

Refterrevolutie in Antwerpse scholen

Zo’n 90 van de 240 basisscholen in Antwerpen krijgen al zeker financiële middelen om gezonde voeding aan hun leerlingen aan te bieden. De stad maakt in totaal veertig miljoen euro vrij voor het project ‘Smakelijke scholen’. Met het project zet de stad Antwerpen over de onderwijsnetten heen in op het welzijn van kinderen. Bron en…

Extreem duurzaam en slim (huur)huis van studenten na zes jaar ontwikkelen klaar

Na zes jaar ontwikkelen, ontwerpen en bouwen is het slimme en extreem duurzame CASA 1.0-huis van Studententeam CASA van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) klaar. Het gaat in totaal over drie appartementen in de Helmondse wijk Brandevoort, in hetzelfde gebied waar Brainport Smart District de wijk van de toekomst ontwikkelt. Het zijn in feite nul-op-de-meter-woningen…

Dronken studenten tijdens de coronacrisis meer of minder alcohol?

Er wordt vaak gedacht dat er onder studenten veel problemen zijn met alcohol, cannabis, tabak en stimulerende medicatie. Maar klopt dat wel? VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, houdt de vinger aan de pols met ‘In hogere sferen?’, een bevraging onder Nederlandstalige studenten van alle hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. VAD werkt voor…

In een ‘wormenhotel’ zetten tijgerwormen voedselresten om in bruikbare grondstof

Wormenhotels op drie Tilburgse scholen. Leerlingen kunnen hierin hun groente- en fruitresten kwijt, waarna speciale tijgerwormen er vervolgens compost van maken. Zo worden voedselresten omgezet in een bruikbare grondstof. “Circulair zijn is jong geleerd vinden ze hier in Tilburg en daar zijn wij het helemaal mee eens”, zegt Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie (BMF)….

Speciaal voor kinderen: eerste rijdende concertzaal ter wereld

In een uitschuifbare muziektrailer, de eerste rijdende concertzaal ter wereld, maken basisschoolkinderen kennis met klassieke muziek. In de Classic Expres nemen jonge musici, prijswinnaars van het Prinses Christina Concours, de kinderen mee in de muziek. En de eerste rijdende concertzaal ter wereld bezoekt elke school in Nederland die belangstelling toont voor deze wel zeer bijzondere…