Meer bos in Antwerpen

Stad Antwerpen plant dit jaar nieuw bos op 6 percelen, samen goed voor 6,4 hectare aan extra natuur. Met de aanplanting van deze nieuwe bossen blijft de stad inzetten op de vergroening van de publieke ruimte en de verbetering van de leefomgeving.  Stad Antwerpen plant op 6 percelen, verspreid over verschillende districten, nieuw bos aan….

Historisch oceaanverdrag: “Natuurbescherming heeft gewonnen”

Beleidsmakers en milieuorganisaties wereldwijd zijn in de wolken over het bindend internationaal verdrag om de wereldzeeën en het leven erin beter te beschermen. Na bijna twintig jaar van moeilijke onderhandelingen werd zaterdag eindelijk een akkoord gesloten. “Wat op volle zee gebeurt, is niet langer ‘uit het oog, uit het hart’”. Onderhandelaars van bijna 200 landen…

Ook natuur kan gered worden met een donortransplantatie

Noodlijdende natuur kan erg veel baat hebben bij een transplantatie met grond uit gezonde gebieden. Het herstel verloopt gemiddeld 40 procent sneller, blijkt uit Nederlands onderzoek. Van noordelijke graslanden tot tropische bossen: overal ter wereld is er grote nood aan natuurherstel, en de roep om efficiënte methoden is groot. Nu blijkt uit Nederlands onderzoek dat…

Nieuw reservaat in Ecuador beschermt miljoen hectare bos

Ecuador heeft een nieuw reservaat van meer dan een miljoen hectare afgebakend in het Amazonewoud. Het zal niet alleen het woud, maar ook de inheemse bevolking beschermen tegen bedreigingen zoals mijnbouw en veeteelt. Het Tarímiat Pujutaí Nuṉka-reservaat beslaat 1.237.395 hectare Andes- en Amazonewoud in het oosten van Ecuador, waar de Shuar- en Achuar-gemeenschappen al jaren…

Bomenrijen rond akkers verzachten milieuschade door landbouw

Bomen en hagen langs akkers en weiden kunnen de milieuschade door intensieve landbouw verzachten. Ze werken onder meer als groene airco en windbreker, blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Göttingen. De Europese landbouw is gericht op intensieve monocultuur met hoge opbrengsten en winstgevendheid. Dat zorgt echter voor een verschraling van de bodem, verlies van…

Waar vliegen trekvogels eigenlijk naartoe? Burgerwetenschap helpt mysterie te onthullen

Amerikaanse computerwetenschappers en biologen hebben samen een model ontwikkeld om de migratie van vogels te voorspellen. De bedoeling is dat ook vogelspotters en andere burgerwetenschappers mee input geven. Het nieuw ontwikkelde model BirdFlow is in staat te voorspellen waar trekvogels naartoe zullen migreren. Die kennis was tot voor kort zeer moeilijk te verkrijgen, maar is…

Bomen met een eigen verhaal en boodschap om de wereld een beetje mooier en beter te maken (4/8)

“Inkomen, vermogen en opleidingsniveau moeten niet bepalen in hoeverre je als mens meetelt.” Al tijdens zijn succesvolle periode als hovenier-met-een-eigen-bedrijf droomde Frens over een nieuwe uitdaging: de realisering van een bomentuin. Hij investeerde fors in de terreinuitbreiding die daarvoor nodig was. Hij kocht, soms tegen hoge prijs, van negentien buren stukjes grond en plantte daar…

Waar visvangst aan banden wordt gelegd, herstellen haaien zich

In het noordwesten van de Atlantische Oceaan is de teloorgang van haaien en roggen gestopt, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is te danken aan strengere regels en controles voor de visserij. De voortdurende achteruitgang van haaien en roggen wereldwijd beheerst al jaren de krantenkoppen. De oceanische populaties zijn de afgelopen vijftig jaar met maar liefst…

Rifblokken van slib in plaats van beton voor herstel van het ecosysteem

Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven in de provincie Groningen wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Hiervoor worden vierhonderd…

Onze Natuur, De Film geeft deel van de opbrengst terug aan de natuur

Onze Natuur, De Film, de Belgische natuurdocumentaire van productiehuis Hotel Hungaria, heeft sinds de release op 21 september een bijzonder mooi parcours afgelegd. Méér dan 250.000 kijkers kwamen de film al op het grote scherm of tijdens één van de 13 uitverkochte liveconcerten ontdekken, en dat is niet zonder gevolg voor onze natuur. Per verkocht…

Nieuw VN-akkoord erkent inheemse volken als beschermers van de natuur

Tijdens de COP15-top over biodiversiteit is een wereldwijd akkoord gesloten om 30 procent van het land en de oceanen van de aarde in stand te houden. In het verdrag worden voor het eerst ook de rechten van inheemse volkeren op hun land erkent. Leiders van inheemse gemeenschappen zijn opgetogen over een belangrijke doorbraak in een…

Globaal akkoord bereikt om natuurverlies te stoppen

Op COP15 in Montreal werd een nieuw wereldwijd kader afgesproken om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Dit akkoord verbindt de wereld ertoe het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en terug te draaien – een wereldwijd doel dat wordt geprezen als het equivalent van de 1,5°C- doelstelling van klimaatakkoord van Parijs. Twee jaar later…

Nieuwste kampioen in CO2-opslag: de walvis

Walvissen blijken een verrassend effectief middel in de strijd tegen de klimaatverandering. De iconische dieren slaan massa’s CO2 op in hun lichaam, die op die manier niet vrijkomt in de atmosfeer.  Een krachtig middel om de klimaatverandering te bestrijden zijn de zogeheten ‘nature based solutions’: klimaatbuffers door oplossingen in de natuur zélf. Bijkomend voordeel is het behoud van biodiversiteit…

Europa “schrijft geschiedenis” en weert producten uit ontbossing

De EU verbiedt producten zoals palmolie, cacao en koffie als die gelinkt zijn aan ontbossing. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar gisteren (maandag) een akkoord over bereikt – een wereldprimeur.  Niet de productie van hout of papier, wel die van vlees en gewassen als palmolie of soja zijn veruit de belangrijkste…

“Best beschermde reptiel op aarde” maakt spectaculaire comeback

Een zeldzame gekko, niet groter is dan een paperclip, maakt een opmerkelijke comeback in het Caribisch gebied. Die is te danken aan de beschermingsinspanningen van milieuorganisaties en de overheid. De populatie van de zogenaamde Union Island–gekko (Gonatodes daudini), bekend om de juweelachtige vlekken op zijn huid, is bijna verdubbeld, van zo’n 10.000 exemplaren in 2018…

Nederland wordt vriendelijker voor dieren

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat stappen ondernemen om in Nederland veehouderijen diervriendelijker te maken. Een toekomstbestendige veehouderij, zoals hij het noemt, gaat in de beleving van de minister uit van de behoeften van dieren. Daarin hebben dieren de ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen en zijn standaard fysieke ingrepen bij…

Bomen in de wijk doen mensen langer leven

Bomen aanplanten in de straat leidt tot een daling van de sterftecijfers. Hoe ouder de bomen worden, hoe sterker de impact, blijkt uit nieuw onderzoek in de Amerikaanse stad Portland.  In de voorbije dertig jaar heeft de Amerikaanse vzw Friends of Trees bijna vijftigduizend bomen aangeplant langs verschillende straten in Portland, Oregon. Een ideaal experiment…

Drie grootste regenwoudlanden vormen alliantie om krachtigste longen op aarde te beschermen

De Democratische Republiek van Congo, Indonesië en Brazilië gaan samenwerken op vlak van het behoud, beheer en herstel van hun respectieve regenwouden. Samen herbergen de drie landen meer dan de helft van ’s werelds tropische regenwouden. Maandag tekenden vertegenwoordigers van de drie landen daartoe een gemeenschappelijke verklaring. Dat gebeurde in de marge van de G20 en tegen…

Grote merken doen bosvriendelijke belofte

Grote merken en retailers als H&M, Stella McCartney, Inditex en Ben & Jerry’s zijn overeen gekomen om 550.000 ton aan groene alternatieven te zoeken voor houtvezels die zij nodig hebben in hun productieketen. De merken zagen in COP27, de VN-klimaattop die aan de gang is in Egypte, het momentum om een gezamenlijke belofte te doen:…

Geluidsarm en diervriendelijk eindejaarsvuurwerk in Gent

Dit jaar kunnen Gentenaars opnieuw samen de overgang van oud naar nieuw vieren met vuurwerk. Dat zal vanaf nu geluidsarmer en dus diervriendelijker zijn. Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid zet dit vuurwerk een stevige stap vooruit. Het eindejaarsvuurwerk op 31 december zal vanaf dit jaar geluidsarmer en diervriendelijker zijn. Hoge vuurwerkpijlen, luide knallers en…

Uitbreiding Zwin werkt: het wemelt er van zilverreigers, tureluurs en sternen

De uitbreiding van het Zwin loont, blijkt uit monitoring van Vlaamse en Nederlandse natuurexperten. Verschillende vis- en vogelsoorten hebben zich dankzij het natuurbeheer in de Zwinvlakte kunnen vestigen. Ornithologen spreken van een waar vogelparadijs. Begin 2019 kreeg de zee via de Zwingeul weer toegang tot 120 hectare van de Willem-Leopoldpolder, die zich uitstrekt over België…

1135 nieuwe bomen dankzij suggesties van Mechelaars

De stad ondertekende het Bomencharter en engageerde zich zo om samen met alle Mechelaars tegen eind 2024 voor elke inwoner een boom te planten. Dat wil zeggen dat Mechelen maar liefst 87.000 bomen moet planten.  Er werden in Mechelen tot nu toe al bijna 40.000 bomen, struiken en hagen geplant. Met de geplande projecten in…

Grote toename tonijn in grootste zeereservaat ter wereld

Rond het grootste zeereservaat ter wereld wordt er nu meer vis gevangen, blijkt uit een studie in Science. Of hoe een visverbod leidt tot meer vis. In 2016 breidde de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama het Papahānaumokuākea natuurpark in Hawaii uit tot het grootste zeereservaat ter wereld. In het park van anderhalf miljoen vierkante kilometer…

Veel zoogdieren in Europa hebben de laatste 50 jaar een comeback gemaakt

In de eerste helft van de 20e eeuw waren veel Europese zoogdieren gereduceerd tot slechts een fractie van hun historische aantallen. Millennia van jacht, exploitatie en habitatverlies hadden hen in verval gebracht. Vele waren volledig uitgeroeid. Maar veel zoogdierpopulaties zijn de laatste 50 jaar sterk toegenomen. Een coalitie van natuurbeschermingsorganisaties – waaronder de Zoological Society…

Europa beschermt enorm gebied tegen diepzeevisserij

De Europese Commissie beschermt een oppervlakte van 16.000 vierkante kilometer kwetsbare zeebodem tegen schadelijke visserij. Milieubewegingen spreken van een belangrijke ontwikkeling. Het duurde vier jaar langer dan gepland, maar de kogel is nu toch door de kerk: de Europese Commissie kondigt vandaag (donderdag) een verbod aan op de meest schadelijke visserij in gebieden met een…

“Belangrijke stap”: Europees Parlement weert producten uit ontbossing

Een grote meerderheid in het Europees Parlement schaart zich achter een strenge bossenwet. Die verbiedt de verkoop van producten als ze afkomstig zijn uit ontbost gebied of verband houden met mensenrechtenschendingen. Heel wat producten die in Europa verkocht worden zwengelen elders in de wereld ontbossing aan – denk bijvoorbeeld aan rubber, vlees of palmolie. De…

Stroperij van neushoorns neemt af

Sinds 2018 is er een dalende trend te merken in de stroperij van Afrikaanse neushoorns om hun hoorns. Ook de illegale handel in neushoornproducten is sterk afgenomen, meldt de Internationale Unie voor Natuurbescherming. De stroperij van neushoorns in Afrika is gedaald van een piek van 5,3 procent van de totale populatie in 2015, tot 2,3…

Grauwe kiekendief broedt opnieuw

De grauwe kiekendief is een sierlijke roofvogel die uiterst zelden tot broeden komt in Vlaanderen. Hij voedt zich liefst van al met muizen, kleine vogeltjes of grote insecten. De Vlaamse Overheid heeft een soortenbeschermingsplan opgesteld om deze zeldzame grondbroeder meer en betere kansen te geven in Vlaanderen. Dit jaar blijkt uiterst succesvol te zijn voor…

Brabantse bossenstrategie: 13.000 hectare nieuw bos en 60.000 hectare revitaliseren

De provincie Noord-Brabant staat voor een gigantische bossenstrategie. Er moet voor 2030 13.000 hectare nieuw bos worden aangelegd, maar de voornaamste opgave is het herstel (revitalisatie) van 60.000 hectare bestaand bosgebied, omdat deze serieus zijn aangetast door klimaatverandering, verdroging en overmaat aan stikstof. Deze hersteloperatie moet in 2050 zijn gerealiseerd. De totale Brabantse Bossenstrategie vergt…

Ook financiële instellingen kunnen bijdragen aan herstel van de biodiversiteit

Hoe kunnen financiële instellingen hun negatieve impact op de wereldwijde biodiversiteit reduceren en werken aan biodiversiteitsherstel? Een vraag waar het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), een internationaal samenwerkingsverband van 36 banken, vermogensbeheerders en investeerders, zich al enkele jaren over buigt. PBAF heeft een nieuwe standaard voor financiële instellingen ontwikkeld om de impact van leningen…

De geuren van de natuur maken gelukkig

De geuren van de natuur doen ons vrolijk, ontspannen en gezond voelen. Uit Brits onderzoek blijkt ook dat ze vaak jeugdherinneringen oproepen. Uit onderzoek in het tijdschrift Ambio blijkt dat geur een belangrijke rol speelt in de interactie van mensen met de natuur. De wetenschappers stelden vast dat geuren een invloed hebben op verschillende vormen van welzijn….

Brits dorp ziet snelheidsduivels afremmen voor … bloemenzee

Het dorp Long Newton wilde de biodiversiteit een handje toesteken door wilde bloemen te zaaien, maar zag als verrassend neveneffect dat autobestuurders hun snelheid aanpasten. Bloemen blijken er beter te werken dan verkeersdrempels. Jarenlange inspanningen om snelheidsduivels in Long Newton te ontmoedigen, brachten weinig zoden aan de dijk. Tot het gemeentebestuur van het dorp in…

Na meer dan halve eeuw keert jachtluipaard terug naar India

India krijgt na bijna zeventig jaar opnieuw jachtluipaarden. Het land heeft een overeenkomst met Namibië om volgende maand al acht dieren over te brengen. De laatste cheeta in India stierf in 1947, en in 1952 werd de soort officieel uitgestorven verklaard. Maar binnenkort zullen de eerste exemplaren weer te zien zijn in het Kuno-Palpur National…

Natuurlijke schoonmaak: bacteriën in Europese meren krijgen de smaak voor plastics te pakken

Onderzoek in 29 Europese meren toont aan dat sommige bacteriën, die vrij in de natuur voorkomen, beter gedijen door plastic te eten dan organisch materiaal. Dat biedt volgens wetenschappers mogelijkheden voor nieuwe vormen van natuurherstel. Onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge hebben in meren in Scandinavië drie types van bacteriën geïdentificeerd, die chemicaliën afkomstig van plasticvervuiling…

Dagpauwoogspektakel op komst

Na een recordtalrijke eerste generatie vlinders begin juli zijn er momenteel massaal veel rupsen van de dagpauwoog te vinden. Die leven vrijwel uitsluitend op brandnetels. Als alles goed gaat, zullen die gaan zorgen voor een overvloedige tweede generatie vlinders, mogelijk talrijker dan iemand zich kan herinneren. Dus laat die brandnetels nog even staan en vergis…

Opnieuw kraanvogelgeluk in België

Natuurpunt kondigt met veel trots aan dat er voor het tweede jaar op rij een kraanvogel geboren is in België. In 2021 broedde voor het eerst een koppel kraanvogels succesvol in de Vallei van de Zwarte Beek. De twee kleintjes kregen de namen Gru en Dru. Dit jaar keerde het paar terug om er met…

Zuidelijke vinvis maakt opmerkelijke comeback

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Hamburg heeft rond Antarctica grote scholen zuidelijke vinvissen ontdekt. De soort herstelt zich opvallend goed, na bijna te zijn uitgeroeid door de industriële walvisvangst. De zuidelijke gewone vinvis staat officieel te boek als ‘Balaenoptera physalus quoyi’. De dieren worden gemiddeld 22 meter lang, wegen ongeveer 70 ton en voeden…

Hoe meer groen in de stad, hoe minder kinderen met zittend gat

Kinderen die in aanraking komen met meer groen in de stad zijn minder sedentair, en lopen of fietsen vaker naar school. Dat blijkt uit onderzoek in zes Europese landen. Stedelijke gebieden met meer vegetatie, dichte bebouwing en zonder grote wegen worden geassocieerd met een beter gezondheidsgedrag bij kinderen, blijkt uit de studie door het Barcelona…

Bewezen: tuinieren maakt gelukkig

Mensen met groene vingers wisten het allang: tuinieren maakt gelukkig. Een Amerikaanse studie vindt daarvoor nu ook daadwerkelijk bewijs in een onderzoek onder vrouwen. Een moestuintje onderhouden, bloemen planten, zelfs onkruid wieden… Veel tuinmannen en -vrouwen wijzen steevast naar hun hof als bron van gelukzaligheid. Nieuw onderzoek toont aan dat met planten werken bevorderlijk is…

Expeditie Natuurpunt haalt 338.581 euro op voor meer natuur

Zaterdag en zondag trokken meer dan 600 sportievelingen met een kano, fiets of te voet door de Limburgse natuur voor Expeditie Natuurpunt. Elk team zamelde minstens 1.500 euro in maar heel wat teams deden nog een extra duit in het zakje. Zo kan deze editie afsluiten met 338.581 euro voor meer natuur in Vlaanderen. Zondagavond…

Korstmos ‘roze runenkorst’ duikt terug op na meer dan eeuw afwezigheid

In het Pelinkbos in Essene (Vlaams-Brabant) herontdekte Frederik van Holsbeeck, amateurbotanist met een sterke interesse in korstmossen, de roze runenkorst. Deze soort werd niet meer gezien in Vlaanderen sinds de 19e eeuw. Is deze soort terug van weggeweest? Of leidde de soort hier al die tijd een verborgen leven?  Op een zondagse wandeling trof Frederik…

Grootste fotoverzameling ooit geeft onderzoekers unieke kijk op Amazonewoud

Een uitgebreide groep wetenschappers heeft meer dan 150.000 camerabeelden verzameld in het hele Amazonewoud. Daarop zijn honderden diersoorten te zien: een schat aan informatie over leefgebieden, ontbossing en biodiversiteit. In het grootste regenwoud ter wereld kruipt, springt, vliegt en sluipt het wild door alle hoeken en gaten. De meeste dieren zijn er echter heel bedreven…