Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar 9 procent lager dan in 2021. De uitstoot lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 procent. De verlaging komt vooral doordat er…

Versnelling in het proces naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050

Meer dan 60 partijen uit de Nederlandse luchtvaartsector werken samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat aan een versnelling van het verduurzamingsproces van de luchtvaart. Dit moet in 2050 klimaatneutraal zijn. De samenwerking heeft een start gemaakt met het project ‘Luchtvaart in Transitie’(LiT). Dit wordt mede gefinancierd met een…

Nederlanders kunnen de Tweede Kamer vertellen hoe ze denken over toekomstig klimaatbeleid

Voor het eerst in Nederland heeft de Tweede Kamer opdracht gegeven voor een zogenaamde PWE-raadpleging. PWE staat voor Participatie Waarde Evaluatie. Het is een innovatieve, wetenschappelijke methode voor een onderzoek onder alle Nederlanders om de Tweede kamer advies te geven. In dit geval over het toekomstig klimaatbeleid. Tweede Kamerleden hebben zelf meegedacht over het ontwerp…

Nederland Europees leider in zonne-energie

Nederland heeft de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking in Europa, ondanks een gebrek aan ruimte. Het kleine land vindt innovatieve plekken – van stortplaatsen tot kunstmatige meren – om zonnecentrales op te richten. Op het Nederlandse platteland, ongeveer 130 kilometer ten oosten van Amsterdam, torent en schittert een ongewoon uitziende heuvel boven boerderijen,…

“Gezamenlijk als één overheid de schouders onder de klimaattransitie”

Het kabinet betrekt met een fors geldbedrag de gemeenten en provincies bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, want daarin vervullen ze een belangrijke rol. Daarom is het essentieel dat deze ‘lagere’ overheidsorganen over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt hiervoor tot en met 2025 ruim € 1,04 miljard uit….

Mix van boomsoorten is beste garantie op zuivere stadslucht

Onderzoekers van de Universiteit van Göteborg zijn nagegaan welke boomsoorten het best geschikt om luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat meer groen in de stad wonderen doet voor het welzijn van de inwoners is uitgebreid gedocumenteerd. Bomen temperen de temperatuur en geluidsvervuiling en zijn goed voor de mentale weerbaarheid van de omwonenden. Hun belangrijkste…

Historisch oceaanverdrag: “Natuurbescherming heeft gewonnen”

Beleidsmakers en milieuorganisaties wereldwijd zijn in de wolken over het bindend internationaal verdrag om de wereldzeeën en het leven erin beter te beschermen. Na bijna twintig jaar van moeilijke onderhandelingen werd zaterdag eindelijk een akkoord gesloten. “Wat op volle zee gebeurt, is niet langer ‘uit het oog, uit het hart’”. Onderhandelaars van bijna 200 landen…

Hoop voor het klimaat: CO2-uitstoot groeit minder dan gevreesd

De wereldwijde uitstoot van CO2 is vorig jaar verder gestegen, maar veel minder dan gevreesd. De groei van schone energie heeft een revival van steenkool helpen beperken, blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap.  De CO2-uitstoot uit energie steeg vorig jaar met 0,9 procent of 321 miljoen ton, terwijl de economie in dezelfde periode met…

Nieuw reservaat in Ecuador beschermt miljoen hectare bos

Ecuador heeft een nieuw reservaat van meer dan een miljoen hectare afgebakend in het Amazonewoud. Het zal niet alleen het woud, maar ook de inheemse bevolking beschermen tegen bedreigingen zoals mijnbouw en veeteelt. Het Tarímiat Pujutaí Nuṉka-reservaat beslaat 1.237.395 hectare Andes- en Amazonewoud in het oosten van Ecuador, waar de Shuar- en Achuar-gemeenschappen al jaren…

India pompt miljarden in groene transitie

De Indiase regering kondigt 4,3 miljard dollar aan investeringen aan in schone energie. Alle onderdelen van de economie worden aangepakt, met waterstof en enorme zonneprojecten als speerpunten van het programma.  India heeft de derde grootste uitstoot ter wereld, na China en de VS. Premier Narendra Modi wil die tegen 2070 tot nul herleiden, en het…

Wind en zon verhinderen comeback van steenkool

De gevreesde comeback van steenkoolcentrales in Europa is op een sisser geëindigd. Vooral wind en zon hebben vleugels gekregen door de energiecrisis, en halen aardgas in als belangrijkste bron van elektriciteit.  Europese landen waren volop hun steenkoolcentrales aan het sluiten, maar toen zette de Russische invasie van Oekraïne de wereldwijde energiemarkten op hun kop. Er…

“Zeewier kan het graan van de toekomst worden”

Intensieve zeewierteelt kan volgens nieuw onderzoek verschillende crises op wereldniveau verlichten: de voedselcrisis, het verlies aan biodiversiteit en de klimaatproblematiek. “Zeewier kan de nood aan meer voeding en materialen helpen stillen.” “Zeewier heeft enorm veel potentieel, zowel commercieel als ecologisch”, zegt onderzoeker Scott Spillias van de Universiteit van Queensland. Hij is ervan overtuigd dat zeewier…

Gat in ozonlaag sluit zich binnen enkele decennia

De ozonlaag is goed op weg om zich binnen vier decennia te herstellen, blijkt uit een VN-rapport. De inspanningen die daarvoor nodig zijn, komen ook het klimaat ten goede. Elke vier jaar beoordeelt een wetenschappelijke commissie de strijd tegen het gat in de ozonlaag. Uit het laatste rapport blijkt dat de stoffen die verantwoordelijk waren…

Concrete stappen naar verduurzaming van de zorg

Brancheorganisaties, kennisinstellingen, zorgverzekeraars, banken en de centrale overheid hebben met de Green Deal 3.0 nieuwe en betere afspraken gemaakt over het verduurzamen van de zorg. Dit akkoord zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een stijgende en veranderende zorgvraag. De…

2022 bracht vijf hoopgevende doorbraken voor het milieu

In 2022 waren hoopgevende ontwikkelingen en ronduit historische doorbraken op het vlak van milieu en klimaat. We zetten de vijf grootste op een rij. VS zetten klimaatplannen door Na meer dan een jaar van onderhandelen slaagde de Amerikaanse president Joe Biden er in de zomer eindelijk in om een meerderheid achter zijn klimaatagenda te scharen….

Groei van zonne-energie breekt alle records

Zonne-energie is in het voorbije jaar met een kwart gegroeid in Europa – de helft sneller dan vorig jaar. Ook de volgende jaren verwacht de sector zich aan nieuwe records. SolarPower Europe spreekt van een “seismische verschuiving voor het Europese energielandschap”. In 2022 steeg de capaciteit aan zonne-energie van 167,5 tot 208,9 gigawatt, zegt de…

Algen overleven in warmer water, en dat is goed nieuws voor onze zuurstof

Fytoplankton blijkt een stuk veerkrachtiger tegen de klimaatverandering dan eerder werd gedacht. Dat is goed nieuws, want de algen vormen een cruciale bron van zuurstof op aarde. Fytoplankton – kleine algen die aan het oceaanoppervlak drijven – blijkt veel meer veerkracht te vertonen tegen de effecten van klimaatverandering dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit…

Onderzoekers KU Leuven ontwikkelen membraan om broeikasgassen te filteren

Bio-ingenieurs van de KU Leuven hebben een goedkoop membraan ontwikkeld dat erin slaagt om CO2 efficiënt te scheiden van methaan of stikstof. Dat is zowel veelbelovend om CO2 uit verbrandingsgassen te filteren als om zuiver biogas te produceren.  Wetenschappers zoeken al lang naar membranen die CO2 uit rookgassen kunnen filteren. Dat zou de uitstoot van…

Lego legt eerste steentje voor een CO2-neutraal Vietnam

Vietnam heeft een akkoord gesloten met rijke landen om af te kicken van steenkool en CO2-neutraal te worden. Lego is al gestart met de bouw van een baanbrekende fabriek, maar het pad naar een rechtvaardige transitie belooft hobbelig te worden. Speelgoedgigant Lego bouwt een nieuwe fabriek van 1 miljard dollar in Vietnam om dicht bij…

Turkije zet licht op groen voor schone energie uit grootste getijdencentrale ter wereld

Het Zweedse bedrijf Eco Wave Power en het Turkse Ordu Energji hebben een overeenkomst afgesloten rond een proefproject voor de opwekking van energie uit de golfslag van de zee. De bedoeling is om uiteindelijk de grootste getijdencentrale ter wereld te realiseren. Als de pilot levensvatbaar blijkt zal Eco Wave Power (EWP) de eerste getijdenenergiecentrale van…

Nieuw VN-akkoord erkent inheemse volken als beschermers van de natuur

Tijdens de COP15-top over biodiversiteit is een wereldwijd akkoord gesloten om 30 procent van het land en de oceanen van de aarde in stand te houden. In het verdrag worden voor het eerst ook de rechten van inheemse volkeren op hun land erkent. Leiders van inheemse gemeenschappen zijn opgetogen over een belangrijke doorbraak in een…

Globaal akkoord bereikt om natuurverlies te stoppen

Op COP15 in Montreal werd een nieuw wereldwijd kader afgesproken om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Dit akkoord verbindt de wereld ertoe het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en terug te draaien – een wereldwijd doel dat wordt geprezen als het equivalent van de 1,5°C- doelstelling van klimaatakkoord van Parijs. Twee jaar later…

Nieuwste kampioen in CO2-opslag: de walvis

Walvissen blijken een verrassend effectief middel in de strijd tegen de klimaatverandering. De iconische dieren slaan massa’s CO2 op in hun lichaam, die op die manier niet vrijkomt in de atmosfeer.  Een krachtig middel om de klimaatverandering te bestrijden zijn de zogeheten ‘nature based solutions’: klimaatbuffers door oplossingen in de natuur zélf. Bijkomend voordeel is het behoud van biodiversiteit…

Waterstoftreinen zonder uitstoot en op duurzaam geproduceerde brandstof

Met de aanschaf van vier nieuwe waterstoftreinen zet de provincie Groningen de volgende stap in de verduurzaming van het regionale spoorvervoer. Met de ondertekening van een overeenkomst met vervoersorganisatie Arriva is tevens de start gemaakt van de Europese aanbesteding voor de vier waterstoftreinen. De planning is dat reizigers vanaf eind 2027 met de waterstoftreinen kunnen…

Wereldwijde uitstoot broeikasgassen door bosbranden op laagste punt sinds 2003

De hoeveelheid broeikasgassen die bosbranden wereldwijd de atmosfeer in stuwen, daalt jaar na jaar. Ook in 2022 was dat het geval. Het Europese monitoringsprogramma Copernicus mat wereldwijd de kleinste hoeveelheid sinds 2003. Al sinds 2003 daalt de hoeveelheid koolstof die wereldwijd door bosbranden vrijkomt, gestaag. Ook het voorbije jaar was dat weer het geval, blijkt uit…

Nederland wil vaart maken met de verdere ontwikkeling van duurzame waterstof

Het kabinet wil vaart maken met de verdere ontwikkeling van duurzame waterstof om de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie te reduceren. Vrachtwagens en ander zwaar verkeer moet op waterstof, vindt het kabinet. Het stelt daarvoor een subsidieregeling beschikbaar voor meer waterstoftankstations met bijbehorende vrachtwagens. In eerste instantie trekt het hiervoor 22 miljoen euro uit. Voorts…

Gentenaar kiest ook voor langere afstanden steeds vaker de fiets

Het driejaarlijkse mobiliteitsonderzoek toont aan dat Gentenaars zich in 6 op de 10 gevallen duurzaam verplaatsen: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Opvallend is dat Gentenaars ook voor langere afstanden steeds vaker de fiets kiezen. Sinds 2012 voert de Stad elke drie jaar een onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van de…

Europese batterijen worden een pak groener

Fabrikanten van batterijen voor elektrische auto’s krijgen strenge milieuregels opgelegd. Daarover bereikte de EU een overeenstemming.  Volgens koepelorganisatie Transport & Environment (T&E) is de nieuwe wetgeving een game changer. Producenten zullen immers strikte milieunormen moeten naleven als ze hun producten op de Europese markt willen verkopen. Batterijfabrikanten moeten al in juli 2024 de volledige koolstofvoetafdruk van…

Energiecrisis wordt “historisch kantelpunt”: groene investeringen krijgen vleugels

In de volgende vijf jaren wordt evenveel geïnvesteerd in hernieuwbare energie als in de voorbije twintig jaar. Het Internationaal Energieagentschap noemt de wereldwijde energiecrisis hét kantelpunt in de transitie.  De Russische invasie van Oekraïne heeft wereldwijd landen aan het denken gezet over hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA)….

Europa “schrijft geschiedenis” en weert producten uit ontbossing

De EU verbiedt producten zoals palmolie, cacao en koffie als die gelinkt zijn aan ontbossing. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar gisteren (maandag) een akkoord over bereikt – een wereldprimeur.  Niet de productie van hout of papier, wel die van vlees en gewassen als palmolie of soja zijn veruit de belangrijkste…

Luchtverontreiniging in Europa daalt

De luchtkwaliteit in Europa blijft verbeteren en het aantal mensen dat eraan sterft of ziek wordt neemt af. Het EEA heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de luchtvervuiling in Europa en de impact daarvan op de volksgezondheid. Daaruit blijkt dat de uitstoot van de belangrijkste varianten van vervuiling in de EU, ondanks de stevige groei van de…

Vooral ontwikkelingslanden helpen met de fiets als vervoermiddel, Nederland neemt initiatief

In veel (ontwikkelings)landen ontbreekt kennis en expertise om veilige en comfortabele fietsinfrastructuur aan te leggen. Terwijl dat wel goed is voor het klimaat en de leefbaarheid. Daarom heeft het Nederlandse kabinet het initiatief genomen om de komende jaren tienduizend fietsexperts op te leiden en in te zetten in landen overal ter wereld. Daarvoor is staatssecretaris…

Drie grootste regenwoudlanden vormen alliantie om krachtigste longen op aarde te beschermen

De Democratische Republiek van Congo, Indonesië en Brazilië gaan samenwerken op vlak van het behoud, beheer en herstel van hun respectieve regenwouden. Samen herbergen de drie landen meer dan de helft van ’s werelds tropische regenwouden. Maandag tekenden vertegenwoordigers van de drie landen daartoe een gemeenschappelijke verklaring. Dat gebeurde in de marge van de G20 en tegen…

Ook België en de VS willen al in 2040 schone vrachtwagens

Ook België heeft zich net zoals de Verenigde Staten achter het Nederlandse initiatief geschaard om ervoor te zorgen dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen in hun land rijden zonder uitlaatgassen. Bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof. Het is een volgende stap op weg naar volledig schoon en uitstootvrij wegvervoer in 2050. Het totaal aantal…

Grote merken doen bosvriendelijke belofte

Grote merken en retailers als H&M, Stella McCartney, Inditex en Ben & Jerry’s zijn overeen gekomen om 550.000 ton aan groene alternatieven te zoeken voor houtvezels die zij nodig hebben in hun productieketen. De merken zagen in COP27, de VN-klimaattop die aan de gang is in Egypte, het momentum om een gezamenlijke belofte te doen:…

VN lanceren wereldwijd detectiesysteem voor methaan

De Verenigde Naties hebben een nieuw, wereldwijd detectiesysteem aangekondigd voor methaan. Satellieten zullen de uitstoot van het broeikasgas detecteren zodat regeringen en bedrijven sneller kunnen reageren.  In het klimaatdebat speelt CO2 meestal de hoofdrol, maar ook met de impact van methaan (CH4) wordt steeds meer rekening gehouden. Methaan verdwijnt weliswaar sneller uit de atmosfeer, maar…

Gent, Leuven en Mechelen halen doelstellingen autodelen

Leuven, Mechelen en Gent werden deze maand gevierd omdat ze de doelstelling van 2 deelauto’s per 1000 inwoners haalden. Deze doelstelling is deel van het Lokaal Energie- en Klimaat Pact (LEKP) van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Vlaanderen mag trots zijn op de voortrekkersrol die de lokale besturen spelen in Europa. Door in…

Zakenvluchten: 74 procent werknemers ziet afslanking perfect mogelijk

Zakenreizigers hebben hun vlieggewoonten massaal aangepast als een gevolg van de coronapandemie. Een overgrote meerderheid van hen vindt vandaag dat bedrijven hun vliegbeleid moeten aanpassen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Travel Smart Campaign. In de peiling onder 2506 werknemers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Spanje, zegt 77…

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om zo de impact van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot volgt ze jaarlijks op via een emissie-inventaris. Zo gaat de stad na of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen, en of er extra inspanningen nodig zijn…

Ook Gent heeft nu een “River Skimmer”

In Gent is een nieuwe River Skimmer te water gelaten, die drijvend plastic vervuiling uit het water haalt. Het toestel is een verbeterde versie van de skimmer die vorig jaar in Antwerpen is gelanceerd. Elk jaar belandt 11 miljard kilogram plastic in de oceaan, een groot deel via rivieren. De Belgische organisatie River Cleanup heeft wereldwijd projecten…

Gratis lespakketten over klimaatverandering

Voor leerkrachten secundair onderwijs is het een uitdaging om de snel ontwikkelende wetenschap rond klimaatverandering te behandelen voor de klas. Daarom richt de Universiteit Antwerpen samen met de steden Antwerpen en Sint-Niklaas ‘Klimaatlink’ op, een platform dat klimaatonderwijs aan klimaatwetenschap koppelt. Vanaf heden stelt Klimaatlink lespakketten gratis beschikbaar voor alle leerkrachten secundair onderwijs. In 2019…

Provincie geeft publiek inzicht in verloop van de energietransitie

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een publieke Energiemonitor ontwikkeld. Deze geeft iedereen die geïnteresseerd is inzicht in het verloop van de energietransitie. Zo zie je bijvoorbeeld wat de CO2-uitstoot is, hoeveel energie wordt opgewekt uit zon en wind en hoeveel elektrische auto’s in Noord-Brabant rijden. De provincie wil in 2030 50% van de energie opwekken…

1135 nieuwe bomen dankzij suggesties van Mechelaars

De stad ondertekende het Bomencharter en engageerde zich zo om samen met alle Mechelaars tegen eind 2024 voor elke inwoner een boom te planten. Dat wil zeggen dat Mechelen maar liefst 87.000 bomen moet planten.  Er werden in Mechelen tot nu toe al bijna 40.000 bomen, struiken en hagen geplant. Met de geplande projecten in…

Veel aandacht voor het behalen van de klimaatdoelen en voor de energietransitie

Het Nederlandse kabinet wil meer doen om de klimaatdoelen van 2030 (55% minder CO2-uitstoot) en 2050 (klimaatneutraal) te halen. Ook wil Nederland minder afhankelijk worden van gas uit Rusland zonder dat er een tekort aan gas ontstaat. Daarnaast wil het de groei van de Nederlandse economie stimuleren en grote vraagstukken van deze tijd, zoals de…

Nescafé investeert miljard om koffieteelt te beschermen tegen klimaatcrisis

Het Zwitserse Nestlé investeert tegen 2030 meer dan een miljard euro om de koffieproductie van Nescafé klimaatbestendig te maken. Het gaat koffieboeren helpen om de overstap te maken naar meer duurzame landbouw. De koffieteelt staat wereldwijd onder druk van de klimaatverandering. Het landschap dat geschikt is voor koffieteelt zal tegen 2050 naar verwachting met de helft krimpen. …

Indrukwekkend, inspirerend en innovatief rapport over realisering klimaatneutrale samenleving

“We kunnen de ergste onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Maar dat lukt alleen als wetenschappers en relevante maatschappelijke actoren intensief samenwerken aan systeemtransities. De klimaatgerelateerde wetenschap moet zich daarvoor anders organiseren en daarom is een ‘Klimaatonderzoek Initiatief Nederland’ (KIN) onontbeerlijk.” Dit zijn de woorden van de voorzitter van een taskforce, Heleen de Coninck, die…

Rapport: “CO2 uit de lucht halen kan goudmijn worden”

Investeren in technologieën om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen kan commercieel erg interessant blijken, stelt een rapport van ratingbureau BeZero Carbon. De interesse van beleggers en bedrijven neemt snel toe. Om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 graad Celsius zullen tegen 2050 jaarlijks miljarden tonnen CO2 uit de atmosfeer gehaald moeten worden. Dat creëert…

Gent wint Europese award voor zonnepanelenproject

De Stad Gent heeft een Europese ‘Procura+ Award’ gewonnen voor het zonnepanelenproject op het dak van Lemahieu Gent aan de Rigakaai. De Stad neemt de opgewekte energie van die 15.000 zonnepanelen integraal af voor gebruik in eigen gebouwen. Gentenaars konden via een burgercoöperatie in het project investeren. Procura+, een netwerk van Europese lokale overheden, reikt…

De troef van Nepalese boeren in een warmer klimaat: kardemom

Nepalese boeren werden getipt door hun Indiase buren: kardemom doet het erg goed in de oostelijke grensregio, een gebied waar waterschaarste heerst. Ook de Verenigde Naties investeren in het gewas. Salakpur ligt op twee en een half uur rijden ten noorden van Kakarbhitta, de meest oostelijke grensovergang van Nepal met buurland India. In dit heuvelachtige…