zaterdag, augustus 13, 2022

“Inclusie kost wat geld, maar het eindresultaat is verbluffend”

Enkele ngo's in het Zuiden hebben een programma uitgebouwd waarmee mensen met een beperking de nodige instrumenten in handen krijgen om hun...

Kabinet op de bres voor onafhankelijke, sterke media: “Onmisbaar in een goed functionerende democratie.”

Nadat het kabinet Rutte recentelijk aankondigde het functioneren van de overheid transparanter te maken door de instelling van een onafhankelijk Adviescollege Openbaarheid...

Meer tijd om zorg te bieden en meer werkplezier voor zorgmedewerkers

Na het recente voornemen van het kabinet Rutte het belastingstelsel te vereenvoudigen komt het nu ook met het plan de bureaucratie in...

Het functioneren van de overheid wordt transparanter, zegt het kabinet

Nederland krijgt een onafhankelijk Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over de openbaarmaking...

Eenvoudiger, transparanter en eerlijker belastingstelsel

Het kabinet is voornemens het Nederlandse belastingstelsel – na een grondige evaluatie - eenvoudiger te maken door bepaalde regelingen af te schaffen...

Kansarmoede bij jonge kinderen in Vlaanderen blijft dalen

De kansarmoede-index in Vlaanderen daalde het afgelopen jaar licht. 12,7% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar groeide in 2021 op...

Elektronische wildwaarschuwing op nieuwe provinciale weg naar België

De nieuwe provinciale weg N69 die de Metropoolregio Eindhoven via de Belgische N74 bij Lommel met Hasselt verbindt, is voorzien van een...

Special Olympics voor mensen met een verstandelijke beperking: een kans om te stralen op...

Special Olympics Nederland zet zich al 50 jaar in om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel...

Gelukkig is mijn zusje niet alleen in de hemel: “Oma en opa zijn er...

Deze week wordt in Nederland de zogenaamde Sterrenweek gehouden. Een week waarin de broertjes en zusjes van een overleden kind centraal staan....

Een veilige haven voor sociaal kwetsbare burgers om tot rust te komen

De ‘Stichting Ervaring die Staat’ is een organisatie die letterlijk en figuurlijk is ontstaan op straat en diensten aanbiedt vanuit de behoeften...