Nederland wordt vriendelijker voor dieren

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat stappen ondernemen om in Nederland veehouderijen diervriendelijker te maken. Een toekomstbestendige veehouderij, zoals hij het noemt, gaat in de beleving van de minister uit van de behoeften van dieren. Daarin hebben dieren de ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen en zijn standaard fysieke ingrepen bij…

94% van de Belgen heeft toegang tot internet

Het percentage huishoudens dat toegang heeft tot internet is in 2022 verder gestegen tot 94%. In 2017 was dat 86% en in 2012 slechts 78%. Huishoudens met schoolgaande kinderen hebben praktisch allemaal toegang tot internet tegenover 93% van de huishoudens zonder kinderen. Een gezin heeft thuis gemiddeld 5 toestellen of systemen om online te gaan. Huishoudens met schoolgaande kinderen…

WHO lanceert nieuwe naam voor “stigmatiserende” apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal voortaan ‘mpox’ gebruiken in plaats van monkeypox (apenpokken). Vanuit verschillende geledingen in de samenleving kwam er kritiek op de term apenpokken.  Na een consultatieronde werd gekozen voor mpox. De WHO zal beide namen nog simultaan gebruiken gedurende een jaar terwijl ‘monkeypox’ wordt uitgefaseerd. De term ‘apenpokken’ werd in 1970 gelanceerd toen…

‘Lintjes’ voor ‘kleine’ grote helden

Steun en toeverlaat voor de buurman die kampt met long-covid en zijn buurvrouw met hartklachten.Klaar staan voor je meervoudig beperkte broer.Elke week samen met je ouders zwerfafval ophalen.De eigen haren doneren om er een pruik van te laten maken.Lid zijn van de Jeugdbrandweer.Regelmatig de straat schoonmaken.   Meehelpen met de organisatie van de Kindervakantieweek. Een ‘lintje’…

Slim systeem kan levensreddend zijn na een val van de fiets

De oma van Joris Koops (26) is een vitale vrouw en een fanatiek fietsster. Door een val met de fiets van een goede kennis van Joris’ oma groeide haar angst om te fietsen. Angst die werd versterkt door het feit dat er geen tijdige hulp aanwezig was na de val. Dat zette Joris aan het…

Financiële steun voor 56 Regenboogsteden om hun lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te voeren

De komende vier jaar krijgen de 56 Nederlandse Regenboogsteden jaarlijks 1,24 miljoen euro om hun lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te voeren.  Hoe dichterbij de doelgroep, hoe beter vaak zichtbaar is wat nodig is, afhankelijk van gemeente en soms zelfs wijk. De huidige samenwerkingsafspraken met Regenboogsteden lopen tot eind 2022. Minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en…

Vooral ontwikkelingslanden helpen met de fiets als vervoermiddel, Nederland neemt initiatief

In veel (ontwikkelings)landen ontbreekt kennis en expertise om veilige en comfortabele fietsinfrastructuur aan te leggen. Terwijl dat wel goed is voor het klimaat en de leefbaarheid. Daarom heeft het Nederlandse kabinet het initiatief genomen om de komende jaren tienduizend fietsexperts op te leiden en in te zetten in landen overal ter wereld. Daarvoor is staatssecretaris…

Nederland neemt het op voor gelijkwaardige kansen voor vrouwen

Het Nederlandse kabinet neemt het op voor de vrouwen. Het gaat de ongelijke positie van vrouwen ten opzichte van mannen in een brede maatschappelijke dialoog aan de orde stellen. Want de noodzakelijke cultuuromslag gaat niet snel genoeg, vindt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13%…

Kijken naar mogelijkheden en kansen in plaats van naar beperkingen

Camiel Derkx (30) uit ’s-Hertogenbosch is door het gemeentebestuur van zijn woonplaats beloond voor zijn inzet jegens zijn broer Jordy (33) die een lichamelijke en verstandelijke beperking heeft. Aan Camiel is de zogenaamde Toegankelijkheidsprijs 2022 uitgereikt. Met deze prijs vraagt het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch extra aandacht voor mensen en organisaties, die zich buitengewoon inzetten voor…

Eenzaamheid beter leren begrijpen en lokaal bestrijden

Het kabinet wil wetenschappelijk laten onderzoeken wat helpt om eenzaamheid te bestrijden. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma ‘Eenzaamheid’ opgezet om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt. Het kabinet investeert tot 2025 40 miljoen euro extra in een programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Met…

Kinderen zo weinig mogelijk angst, pijn en stress voor ziekenhuisbehandeling bezorgen

Angstige kinderen van 4 tot 14 jaar die voor een behandeling naar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal komen, krijgen een SPARKLE-paspoort. In dit paspoort kunnen zij aangeven wat ze wel en niet fijn vinden tijdens hun behandeling. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aangeven op welke plek ze het liefste geprikt willen worden…

Studenten, docenten en onderzoekers meer ‘ademruimte’ geven ter verbetering van het onderwijs

Studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Dat is de doelstelling van pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. Minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met name universiteiten uitgenodigd deel te nemen aan een van deze pilots. De pilots behelzen het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het…

Historisch akkoord tegen explosieve wapens in bevolkte gebieden

Op vrijdag 18 november roept Ierland de staten bijeen op de Conferentie van Dublin om de internationale overeenkomst tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden aan te nemen. Het akkoord moet burgers beschermen tegen explosieve wapens in stedelijke gebieden en de impact en schade ervan aanpakken. Conflicten worden steeds vaker in bevolkte gebieden uitgevochten….

Mensen met dementie blijven fitter op een zorgboerderij

Mensen met dementie die in een zorgboerderij wonen zijn actiever, hebben meer sociale contacten en komen vaker buiten dan mensen met dementie in de reguliere verpleeghuiszorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). De doelstelling van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is betere en nieuwe zorg voor ouderen realiseren. Kwaliteit van…

Virtuele technologie brengt situaties in gesloten instelling tot leven voor sollicitanten

Meer dan 40 nieuwe leefgroepbegeleiders kunnen binnenkort aan de slag in de verschillende gesloten instellingen in Vlaanderen. Om de zoektocht naar nieuwe collega’s kracht bij te zetten, zet het agentschap Opgroeien voor het eerst virtuele realiteit in tijdens de sollicitatieprocedure. Zo kunnen kandidaten via een VR-bril zelf ervaren hoe het eraan toegaat in een gemeenschapsinstelling….

Ook Gent heeft nu een “River Skimmer”

In Gent is een nieuwe River Skimmer te water gelaten, die drijvend plastic vervuiling uit het water haalt. Het toestel is een verbeterde versie van de skimmer die vorig jaar in Antwerpen is gelanceerd. Elk jaar belandt 11 miljard kilogram plastic in de oceaan, een groot deel via rivieren. De Belgische organisatie River Cleanup heeft wereldwijd projecten…

Kortrijk lanceert zoekloket om gemakkelijker graven te vinden

Wie een tijdje niet naar een begraafplaats ging, vindt niet altijd even gemakkelijk het graf dat hij zoekt. Ook nieuwe graven zijn soms moeilijk te vinden. Bezoekers in Kortrijk die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de beheerders van de begraafplaatsen of de dienst Burgerzaken. Maar dat brengt niet enkel extra administratie met zich mee….

Geluidsarm en diervriendelijk eindejaarsvuurwerk in Gent

Dit jaar kunnen Gentenaars opnieuw samen de overgang van oud naar nieuw vieren met vuurwerk. Dat zal vanaf nu geluidsarmer en dus diervriendelijker zijn. Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid zet dit vuurwerk een stevige stap vooruit. Het eindejaarsvuurwerk op 31 december zal vanaf dit jaar geluidsarmer en diervriendelijker zijn. Hoge vuurwerkpijlen, luide knallers en…

Armoede in Centraal-Azië daalt

De armoedebestrijding in Centraal-Azië maakte de afgelopen jaren sterke vorderingen. Covid bracht stilstand maar de regio krabbelde snel weer rechtop. De covid-pandemie heeft ertoe geleid dat de armoedecijfers in Centraal-Azië korte tijd stevig stegen, maar nu is het tij gekeerd: volgens de laatste gegevens van de Wereldbank is de armoede in de regio terug aan het afnemen.

Wereldleiders zeggen 2,6 miljard toe om polio “voor eens en altijd” uit te roeien

Op een top in Berlijn hebben wereldleiders 2,6 miljard dollar aan financiering beloofd om polio eens en voor altijd uit te roeien. De komende vijf jaar moeten daarvoor jaarlijks 370 miljoen kinderen gevaccineerd worden.  Wild poliovirus is nog maar in twee landen endemisch: Pakistan en Afghanistan. Maar er zijn dit jaar al 29 gevallen geregistreerd,…

Kunstmatige “warme hand” brengt mensen met dementie ’s nachts tot rust

Witse Beyers, net afgezwaaide studente productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, ontwierp voor haar masterproef een warm handje dat demente bewoners van woonzorgcentra helpt bij het verminderen van hun nachtelijke onrust. Bij naar schatting één op drie mensen met dementie is er sprake van nachtelijke onrust. Die kan verschillende vormen aannemen: ’s nachts door het huis…

UAntwerpen zamelt menstruatiemateriaal in

UAntwerpen lanceert een inzamelactie voor menstruatiemateriaal, om menstruatiearmoede, maar ook andere taboes rond menstruatie, onder de aandacht te brengen. Op alle campussen zijn er inzamelpunten. Tegelijkertijd komen er aan enkele toiletten mandjes met onder meer gratis tampons en maandverband.  Zoals je in bepaalde cafés een uitgestelde koffie kan kopen voor een volgende, minder bedeelde klant…

Nieuw woonmodel in Gent is primeur in Vlaanderen

In de Gentse wijk Meulestede werd de eerste steen gelegd van 34 betaalbare koopwoningen. Het is het eerste Community Land Trust-bouwproject dat in Vlaanderen van start gaat. Via dat woonmodel kunnen mensen met een beperkt inkomen een woning kopen zonder de grond waarop die woning staat. Een Community Land Trust of CLT is een organisatie…

LGBTQIA+-rechten gaan er voorzichtig op vooruit in Zuidoost-Azië

De rechten van mensen die zich niét thuisvoelen binnen de heterogemeenschap gaan er heel voorzichtig op vooruit in Zuidoost-Azië. Zo zijn seksuele relaties tussen twee mannen binnenkort niet meer strafbaar in Singapore. Thailand overweegt een partnerschap voor koppels van hetzelfde geslacht. Op een volwaardige erkenning van homorelaties is het echter nog wachten. Maar een nieuwe…

Geluksmomenten voor ouderen met dementie, zinvolle dagbesteding en waardevolle gesprekken

Ontspanning, zinvolle dagbesteding en bovenal mooie aanknopingspunten voor een waardevol gesprek. Dat was het idee achter de ontwikkeling van de roman ‘Ook vliegen kunnen dansen, het is maar hoe je ze bekijkt’. Een boek voor mensen met dementie gebaseerd op de levensverhalen van bewoners van een van de verzorgingshuizen van Vitalis Woonzorg Groep in Eindhoven….

Belgen geven steeds meer uit aan fairtrade

Vorig jaar werd in België een recordbedrag uitgegeven aan fairtradeproducten. Elke Belg gaf gemiddeld 29,28 euro uit aan duurzame producten die tegen eerlijke voorwaarden verhandeld worden, een stijging met 20 procent tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers vrijgegeven door ontwikkelingsagentschap Enabel, naar aanleiding van de Week van de Fair Trade die woensdag van…

Nederland gaat Indonesië helpen met het versnellen van de energietransitie

Nederland gaat Indonesië helpen met het versnellen van de energietransitie door kennisuitwisseling en ondersteuning van concrete projecten.  Zo sloten het Nederlandse internationaal advies- en ingenieursbureau Pondera, dat gespecialiseerd is in duurzame energie, en de Indonesische staatsenergiegigant Pertamina al een overeenkomst voor de ontwikkeling van het eerste windpark op zee in Indonesië. Er wordt gezamenlijk een…

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober 2022 op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. Voorwaarde is wel dat ze minstens 9 jaar blijven verhuren aan een begrensde prijs. De Gentse subsidie komt bovenop de Vlaamse Mijn VerbouwPremie en…

VS vervoegen Vlaanderen in Afrikaans klimaatfonds

De Vlaamse overheid ondersteunt het Afrikaans Klimaatveranderingsfonds. Dat past in de strategie om via innovatieve projecten grotere donorsteun te mobiliseren. Dat blijkt nu gelukt: Amerikaans klimaatgezant John Kerry heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten ook toetreden tot het fonds. Afrika wordt zwaar getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering en heeft internationale klimaatfinanciering broodnodig. Toch ondervindt het continent vaak…

Aandacht voor de mondiale watercrisis: 200 marathons lopen met een missie

Ze liep gisteren in Den Haag haar 100ste marathon binnen een half jaar. En ze wil er het komend half jaar nog eens 100 rennen. Daarvoor reist ze nagenoeg de hele wereld af. En dat allemaal voor één doel: wereldwijd aandacht vragen voor de mondiale watercrisis.  Na het lopen van de City Pier City Loop…

Diervoeder aanpassen levert voedsel voor miljard mensen op

Relatief eenvoudige veranderingen aan het voeder van vee en vissen kan veel meer voedsel beschikbaar maken voor menselijke consumptie. Dat blijkt uit een nieuwe studie in Nature Food. Honger en ondervoeding bedreigen miljoenen mensen over de hele wereld, en toch gaan nog heel wat calorieën en voedingsstoffen naar de kweek van vee en vis. Ongeveer…

Mensen met jongdementie samen met topchefs aan de slag in pop-up Hotelschool

In pop-uprestaurant ‘Het Moment’ in Hotelschool Gent kunnen bezoekers op woensdagen 12 en 19 oktober 2022 genieten van een vijfgangenmenu bereid en opgediend door mensen met jongdementie. Enkele Gentse topchefs en de leerlingen van de Hotelschool staan hen bij. Tijdelijk restaurant Het Moment opent de deuren op woensdagnamiddagen 12 en 19 oktober in de Hotelschool…

De wereld een beetje mooier maken door samen te werken

Samen met een groep mensen uit de hele wereld een project uitvoeren om de wereld duurzamer te maken. Mensen die elkaar niet kennen, die een andere taal spreken en uit verschillende culturen afkomstig zijn, maar elkaar toch weten te vinden in de ambitie bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor de aarde. Dat dit…

Interieurbouwer schenkt zijn machinepark aan ambachtsschool in Tanzania

Edwin van Kessel (71) stopt na 51 jaar met het interieurbouwbedrijf dat zijn vader 90 jaar geleden (1932) in Eindhoven begon en opbouwde tot een bloeiende onderneming. En waaraan Edwin stevig meewerkte. Want hij was als jongste in het gezin Van Kessel de enige die ‘hart’ toonde voor de zaak van zijn vader. Edwin was…

“Even capabel als een zoon”: Indiërs zeggen nee tegen abortus van meisjes

De voorkeur voor zonen in India leidt tot het illegaal aborteren van vrouwelijke foetussen en extreem seksisme. Maar het tij is aan het keren, nu meer vrouwen succes boeken in het bedrijfsleven en de sport, en de politie klinieken binnenvalt die abortussen op basis van geslacht uitvoeren. Zwak en getraumatiseerd na twee miskramen en weken…

Niet alleen zijn tijdens emotionele medische trajecten

“Toen mijn moeder voor de derde keer in haar leven de diagnose borstkanker kreeg, zat ik ook, net als zij natuurlijk, met veel gedachten. Ik hoefde zelf dat traject niet door, helaas en gelukkig, want ik zou het met liefde voor haar doen. Dat kon natuurlijk niet. Wat ik wel kon doen is steunen. Er…

Positieve houding van jongeren tijdens coronapandemie

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tijdens de coronapandemie een veel positievere houding aannamen dan werd aangenomen. Verhalen in de media over corona bleken jongeren te inspireren om anderen te helpen. En dat gaf hen ook nog vaak een geluksgevoel. Dit concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek werpt…

In verzorgingshuizen ontstaan spontane en mooie vriendschappen door acteren

Bewoners van verzorgingshuizen, vitaal of minder vitaal, maken samen met de zorgmedewerkers, met wijkbewoners, vrijwilligers en jongeren theatervoorstellingen onder leiding van professionele regisseurs. Dit project – ‘Trotse kameraden’ genaamd – is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen die eenzaam zijn. Want, zo luidt de filosofie, in het theater moet je je blootgeven en dat zorgt ervoor…

Meisjesbaby’s steeds meer gewenst in India

De kloof tussen het aantal jongens- en meisjesbaby’s wordt steeds kleiner in India. Lange tijd kozen veel gezinnen ervoor om een meisje te aborteren, maar het tij lijkt te keren. De grote ongelijkheid tussen het aantal jongens en meisjesbaby’s is begonnen in de jaren zeventig. Wanneer prenataal onderzoek wees op het vrouwelijke geslacht van de foetus,…

Cambodja schiet wakker in strijd tegen mensenhandel

De Cambodjaanse overheid zegt al 865 buitenlanders gered te hebben uit de handen van de Chinese maffia. Het is de eerste keer dat de regering het probleem van mensenhandel in het land erkent en benoemt. De Cambodjaanse binnenlandminister Sar Kheng heeft tijdens een persconferentie verklaard dat er tussen januari en augustus dit jaar 87 zaken…

Kwetsbare werkzoekenden geven kledij tweede leven in Circulair Naaipunt

Stad Antwerpen en Posthof vzw presenteren Circulair NaaiPunt, één van de innovatieve projecten die dit jaar een toelage van de stad ontvangt om kwetsbare werkzoekenden naar werk te leiden. In dit NaaiPunt werken zes medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die buurtbewoners helpen om kledij te herstellen, workshops begeleiden en zelf naaiwerk uitvoeren. De…

Gent brengt steden en gemeenten samen voor aanpak intrafamiliaal geweld

De Stad Gent richt een platform op om een grensoverschrijdende aanpak van intrafamiliaal geweld te ontwikkelen. Vijftien steden en gemeenten stappen in het project. In het begin ligt de focus op het delen van expertise, later komen er concrete acties. Naast de Stad Gent, die instaat voor de coördinatie, stappen nog vijftien steden en gemeenten…

In de gevangenis samen met papa of mama spelen, knutselen en sporten

Dit jaar wordt in de gevangenis van het Noord-Brabantse Vught (officieel Penitentiaire Inrichting – PI – geheten) voor de derde keer het herfstkamp van de Stichting Exodus Nederland gehouden. Tijdens dit kamp kunnen vijftien kinderen drie volle dagen met hun gedetineerde vader of moeder samen spelen, knutselen en sporten. Doel is het versterken van de…

“Mensen met dementie blijven net als jij en ik, mens voor altijd.”

Teun Toebes – we schreven op deze site al vaker over hem – is een 22-jarige zorgvernieuwer uit het Noord-Brabantse Best (bij Eindhoven) die op missie is om de wereld van mensen met dementie te verbeteren. Omdat hij van mening is dat iedereen recht heeft op een mooie, gelijkwaardige en inclusieve samenleving en deze niet van…

Sociaalmaatschappelijke en economische impact meewegen bij maatregelen tegen infectieziekten

Als er een volgende coronapandemie uitbreekt zullen de bestrijdingsmiddelen voortaan óók beoordeeld worden op hun sociaalmaatschappelijke en economische impact. Niet alleen maar ‘witte jassen’ in het Outbreak Management Team (OMT) zullen het kabinet adviseren over de te nemen maatregelen, zoals tijdens de eerste uitbraak gebeurde, maar ook economen en marketingdeskundigen. Hiervoor is het Maatschappelijk Impact…

Kansen creëren voor mensen die door de arbeidsmarkt niet op hun waarde worden geschat

Carapax IT in Gouda en Eindhoven is een technologiebedrijf met een bijzondere missie: mensen met autisme (*) aan werk helpen en houden. Op de loonlijst staan vijftig autisten. “Zij worden door de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende op hun waarde geschat.” “Over hun analytische vaardigheden is iedereen het eens”, zegt directeur Addy Borst. “Ze zijn toppers in…

Bewoners woonzorgcentrum zelf aan het woord in gloednieuwe podcast

Woonzorgcentrum Het Heiveld in Gent lanceert een eigen podcast waarbij bewoners zelf aan het woord zijn. De ‘Potkast’ is letterlijk een kast op wielen die het woonzorgcentrum doorkruist. In de podcast interviewt een medewerker van het woonzorgcentrum een bewoner, collega, vrijwilliger of mantelzorger. De gespreksonderwerpen worden getrokken uit een pot die op de kast staat….