zondag, juli 25, 2021

Hartverwarmende initiatieven van mensen die de wereld proberen beter te maken

Een van onze redactionele rubrieken op deze site heet  ‘betere wereld.’ Hierin schenken we aandacht aan mensen die op hun eigen kleine...

Een moestuin die vooral sociale verbondenheid en hulp biedt

In de kern Budel van de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck is de aanleg gestart met wat op het eerste gezicht lijkt op een...

Een wereldwijde community om maatschappelijke problemen op te lossen

Het doel is een wereldwijde community oprichten die Artificial Intelligence (AI) ofwel kunstmatige intelligentie inzet om maatschappelijke problemen op te lossen. Dat...

75% van de inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad

3 op de 4 inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. De meest fiere burgers wonen niet alleen in Brugge, maar...

Oplossing van sociaal probleem: slimme combinatie van klein wonen in nieuwe natuur op landbouwgrond

Het project Peel Natuurdorpen is een unieke en slimme combinatie van klein wonen in tiny houses (*) in nieuwe natuur op landbouwgrond...

Hoogwaardige gezondheidszorg voor minderbedeelden

Uit het zojuist gepubliceerde jaarverslag over 2020 blijkt dat activiteiten van de Philips Foundation   ertoe hebben geleid dat door steun aan 75...

Scholieren leren wat politiek is, resultaat is koken en bingoën met ouderen

Leerlingen van Mavo-3 van het BRAVO!College in Cranendonck (Noord-Brabant) gaan koken voor de ouderen van zorgcentrum Mariënburght en gaan ook met hen...

Het stillen van honger voor arme mensen verbeteren

Al enkele jaren helpt Hein Fleuren, hoogleraar ‘Toepassingen Data Science’ aan Tilburg University met zijn studenten het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties...

Pandemie doet criminaliteit in steden wereldwijd dalen

In grootsteden over de hele wereld zijn de misdaadcijfers aanzienlijk gedaald sinds er door corona verschillende vormen van lockdowns werden ingevoerd.

Drie nieuwe parken en speelbos voor Mechelen

Heel wat autoverkeer in Mechelen zal vanaf eind 2021-begin 2022 ondergronds verdwijnen via de Tangent. Daardoor komt er bovengronds heel wat plaats...