Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten gezamenlijk in op digitale zorg dichtbij de patiënt
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto mcmurryjulie via Pixabay

De zeven topklinische Santeon-ziekenhuizen in Nederland (*) hebben vier grote zorgverzekeraars achter zich gekregen om samen de zorg te digitaliseren, zodat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan achter dit initiatief. Als eerste stap zijn de ziekenhuizen gestart met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten.

De Santeon-ziekenhuizen ontwikkelen met elkaar een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Op het zorgplatform kunnen patiënten terecht voor digitale zorg, zoals thuismonitoring, eenvoudig en veilig contact en begeleiding. Het initiatief van de ziekenhuizen sluit aan op het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin is de ambitie uitgesproken de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, onder meer door opschaling van de digitale transformatie.

Samenwerking op grote schaal

De vier verzekeraars die de digitalisering van de zeven Santeon-ziekenhuizen ondersteunen zijn CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis. Ook andere zorgverzekeraars zijn uitgenodigd om te participeren in dit initiatief, maar alle patiënten van alle zorgverzekeraars zullen gebruik kunnen maken van het platform, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij zijn aangesloten.
De digitale diensten zullen op termijn ook beschikbaar komen voor andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen.
Samenwerking op zo’n grote schaal tussen ziekenhuizen en verzekeraars op het gebied van digitalisering is uniek. Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en voorzitter van de Santeon-stuurgroep ‘digitale zorg’ zegt erover: “Met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals is een drastisch andere werkwijze nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Door het bundelen van onze krachten en onze jarenlange ervaring met waardegedreven zorg profiteren patiënten van alle kennis en expertise die voorhanden is in de Santeon-ziekenhuizen. Met de gezamenlijke inzet van digitale zorg kunnen we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment én op de juiste manier bieden. Digitale zorg betekent ook meer persoonlijke zorg: we kunnen zorg op maat bieden aan elke patiënt en de patiënt heeft meer regie. Digitale zorg ontlast de zorgprofessional en geeft ruimte om meer tijd te besteden aan de patiënt en geeft ruimte om die tijd te besteden aan patiënten die juist zorg in het ziekenhuis nodig hebben.”

Steun zorgverzekeraars: inhoudelijke kennis en geld

De vier zorgverzekeraars steunen deze ontwikkeling bij de Santeon-ziekenhuizen en stellen inhoudelijke kennis en transformatiegelden beschikbaar om kennisdeling, opschaling en samenwerking in de regio mede mogelijk te maken. De gelden zijn bedoeld voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek.
Roland Eising, senior manager zorginkoop bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis: “Het mooie van dit initiatief is dat het op relatief grote schaal is en tegelijkertijd zeer effectief. Hierdoor verwachten we dat zowel patiënt als zorgprofessional hier direct profijt van zullen hebben. Die combinatie is echt het resultaat van samenwerking en gebundelde krachten.”
Cas Ceulen, Chief Health Officer van Coöperatie VGZ: “Digitalisering draagt eraan bij dat patiënten meer betrokken zijn en meebeslissen over hun zorg. Zij ervaren meer vrijheid, terwijl het zorgpersoneel tegelijkertijd wordt ontlast en hun werkplezier wordt vergroot. Gezien de uitdagingen waarvoor we staan in de zorg zijn dit soort initiatieven meer dan welkom. Wij ondersteunen daar als zorgverzekeraars graag bij met transformatiegelden en met een actieve bijdrage in het implementatietraject.”

Thuismonitoring coronapatiënten

Als eerste stap in de digitalisering zijn de zeven ziekenhuizen recent gestart met de centrale thuismonitoring van coronapatiënten. Jürgen Hölters, longarts in CWZ en medisch manager transmurale zorg: “Vanuit de vorige coronagolven weten we dat de druk op de ziekenhuiszorg per regio heel verschillend is. Door elkaar te helpen, ontlasten we de ziekenhuizen waar de druk op dat moment het hoogst is. Thuismonitoring is bij uitstek iets waar we elkaar goed in kunnen ondersteunen. Door met elkaar de zorg thuis voor COVID-patiënten veilig en efficiënt in te richten, kunnen we de druk op de zorg en zorgverleners verlichten en ruimte vrijmaken in de ziekenhuizen voor patiënten die de faciliteiten binnen de muren van het ziekenhuis echt nodig hebben.”

(*)
De zeven Santeon-ziekenhuizen zijn: CWZ in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten