Eenvoudiger, transparanter en eerlijker belastingstelsel
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Wenny H.F. van der Heyden

Het kabinet is voornemens het Nederlandse belastingstelsel – na een grondige evaluatie – eenvoudiger te maken door bepaalde regelingen af te schaffen of te versoberen. Het is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel.

Het Nederlandse belastingstelsel bevat een flink aantal fiscale regelingen, zoals uitzonderingen van aftrekposten, verlaagde tarieven of vrijstellingen. Maar iedere uitzondering leidt tot een ingewikkelder belastingstelsel én tot budgettaire derving. Het kabinet vindt het daarom extra belangrijk om deze regelingen goed te evalueren en hier ook acties aan te verbinden. Ook als er op andere wijze signalen of twijfels over een belastingregeling binnenkomen, kan deze onder de loep worden genomen, zegt het kabinet toe.

Afschaffen of versoberen

Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst: “Het is voor burgers en bedrijven vaak lastig om een weg te vinden in de vele belastingregels en regelingen. En ook voor de Belastingdienst is complexe regelgeving vaak niet eenvoudig uitvoerbaar. Voor de beleidsmaker en de politiek wordt het steeds lastiger om te doorgronden welke gevolgen beleid en wetgeving hebben voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst. In deze kabinetsperiode zetten we daarom de eerste stappen richting een eenvoudiger belastingstelsel. Dat doen we onder meer door het afschaffen of versoberen van belastingregelingen bij een negatieve evaluatie. En ook doordat we de uitvoering consequent betrekken bij het maken van nieuwe wetten of regels.”

Doeltreffend en doelmatig?

Bij de evaluaties wordt gekeken of belastingregelingen doeltreffend en doelmatig zijn. Gebeurt er wat er is afgesproken, heeft de regeling een duidelijk doel en is overheidsingrijpen noodzakelijk? Zijn er andere of goedkopere manieren om hetzelfde resultaat te bereiken? Het kabinet zegt toe dat als het antwoord op één van deze vragen bij aankomende evaluaties negatief is, het uitgangspunt is om deze regeling af te schaffen of te versoberen. Ook kan het een optie zijn om een belastingregeling om te zetten in een subsidie.
De komende tijd zijn onder meer evaluaties gepland van het verlaagde btw-tarief, verschillende ondernemersregelingen, de innovatiebox en bijzondere regelingen in de autobelastingen. Ook worden de komende tijd verschillende regelingen afgeschaft, zoals de schenkingsvrijstelling van de eigen woning, de middelingsregeling en de fiscale oudedagsreserve. Het kabinet wil voor de zomer van 2023 komen met een aanpak waarin verdere stappen staan om het belastingstelsel te vereenvoudigen.

Meer transparantie en eerlijker

Het kabinet heeft een fiscale beleids- en uitvoeringsagenda opgesteld met daarin een overzicht en een eerste uitwerking van alle belastingmaatregelen die het de komende tijd naar de Tweede Kamer wil sturen. Het kabinet zegt toe het belastingstelsel te moderniseren met voorstellen waarmee het belastingstelsel eerlijker wordt en waarbij via de belastingen een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatdoelen.
Ook geeft het kabinet aan welke ambities het heeft voor de uitvoering van de Belastingdienst. Zoals het centraal stellen van burgers en bedrijven, de basis van de organisatie op orde brengen, openstaan voor signalen en het erkennen en oplossen van gemaakte fouten. Ook zegt het toe bij alle fiscale wetsvoorstellen actief de onderliggende ambtelijke beslisnota’s openbaar te maken, zodat meer transparantie ontstaat. Ook het eerder dan voorheen informeren van de Tweede Kamer over de fiscale beleids-en uitvoeringsagenda en nog in te dienen wetgeving en de consequenties hiervan voor de uitvoering draagt bij aan meer transparantie en meer gelegenheid om de parlementaire behandeling voor te bereiden, aldus het kabinet.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten