Brussel creëert 150 ateliers voor zijn kunstenaars

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van kunstenaarscollectief Level Five dat meer dan de helft van de kunstenaars geen eigen werkplek heeft en van thuis uit werkt. Drie kwart van deze kunstenaars heeft daarvoor geen aparte ruimte ter beschikking en moet dus noodgedwongen in de woonkamer aan de slag. De meerderheid geeft aan dat…

Luchtvaart en milieugroepen slaan handen ineen voor schonere brandstof

Vier vliegtuigmaatschappijen en milieuorganisaties zetten samen hun schouders onder de ontwikkeling van schonere brandstoffen in de EU. Ze pleiten voor een sterke wetgeving om de transitie te versnellen. Doorgaans staan milieu- en klimaatorganisaties lijnrecht tegenover de luchtvaartsector, maar nu pleiten ze in een gemeenschappelijke verklaring voor cruciale Europese wetgeving voor schonere biobrandstoffen in de luchtvaart….

Energietransitie op postcodeniveau

Met een zogenaamde ‘Warmtewijzer’ door middel van je postcode zien welke aardgasvrije warmteoplossingen er zijn in je woonbuurt. Dit kunnen sinds kort de inwoners van Eindhoven. In de ‘Warmtewijzer’ zijn de alternatieve warmtebronnen in de stad in kaart gebracht. De alternatieven bepalen mede welke mogelijkheden er zijn om de huizen en gebouwen op een andere…