Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie (BMF) kijkt met positieve ogen en een goed gevoel terug op 2021. “Het was een bewogen jaar. Ondanks corona en de alsmaar stijgende gasprijzen is er ook veel positiefs gebeurd op energiegebied.”

De Brabantse Milieufederatie streeft naar een mooi en duurzaam Noord-Brabant. Om dit doel te bereiken werkt zij samen met overheden, bedrijven en organisaties. De federatie vertegenwoordigt ongeveer honderd aangesloten organisaties die zich inzetten voor natuur, landschap, milieu en klimaatbeleid in de provincie Noord-Brabant.
Samen met de aangesloten (vrijwilligers)organisaties zet de Brabantse Milieufederatie zich in voor een schoon milieu, vitale natuur, gevarieerd landschap en gezonde leefomgeving in Brabant, meer in het bijzonder het behoud en herstel van biodiversiteit, het verminderen van CO2-uitstoot en de effecten van klimaatverandering en het bevorderen van het denken in kringlopen. De BMF adviseert en informeert partijen op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Ondersteunt burgers en burgergroepen en werkt aan duurzame projecten op het gebied van energie, landbouw, mobiliteit, natuur en landschap, voedsel en water.

“Het is een van de meest besproken onderwerpen in de politiek.”

“Het klimaat is één van de meest besproken onderwerpen in de politiek en we gebruiken steeds meer hernieuwbare energie”, aldus de BMF.

  • De regionale energiestrategieën met zoekgebieden voor toekomstige zon- en windparken zijn vastgesteld.
  • Gemeenten hebben in hun ‘Transitievisie Warmte’ aangegeven welke wijken als eerste van het aardgas afgaan.
  • Daarnaast zijn er landelijk ruim 80 samenwerkingen tot stand gekomen tussen burgerinitiatieven en gemeenten om wijken van het aardgas af te halen.
  • Ook energiecoöperaties zijn nog meer gaan samenwerken om grootschalige zon- en windprojecten te realiseren.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro - het duurt maar een minuutje. Dank je.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here