Studenten als ‘aanjagers van technologie’: geen woorden maar daden
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Dutch Health Hub

Studenten van de vier Nederlandse Technische Universiteiten hebben ‘Het Waterstofschap’ opgericht om waterstoftoepassingen sneller te implementeren. De zogeheten ‘Aanjagers van Technologie’, een groep door de federatie van de vier TU’s  geselecteerde studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Delft, Twente en Wageningen University & Research spraken hun plan uit in de zogenaamde Techrede 2021. De Techrede is een equivalent van de Troonrede die de Koning namens de regering jaarlijks uitspreekt op Prinsjesdag, elk jaar de derde dinsdag van september.  De studenten hebben voor de samenstelling van de Techrede gedurende een jaar onderzoek gedaan met gesprekken, inventarisaties, technologische innovaties en presentaties om transities daadwerkelijk te versnellen.

Lid van het Koninklijk Huis, Prins Constantijn van Oranje, was online aanwezig om de Techrede te ondersteunen. Hij wees erop dat de transitieversnelling meer generaties aangaat, daarmee het belang van de Techrede en alle voortvloeiende acties benadrukkend.

De studenten hebben overigens in de Techrede meer initiatieven gepresenteerd waar niet alleen de technische universiteiten, maar ook een vertegenwoordiging van een brede diversiteit aan sectoren actief aan deelneemt. De rede gaat nader in op vijf centrale thema’s: energie, voedsel & landbouw, zorg, circulaire economie en digitale veiligheid.

“Niet meer praten, we moeten aan de slag.”

Het Waterstofschap dat door de studenten van de samenwerkende universiteiten is opgericht is een bestuurlijk orgaan met als belangrijkste doel het versnellen en vooral versimpelen van het implementeren van waterstoftoepassingen. “Binnen 10 jaar moeten doelstellingen gehaald zijn op gebied van het terugdringen van CO2-uitstoot. Alleen al een vergunningstraject voor bijvoorbeeld een waterstoftankstation ligt nu tussen de 1,5 tot 5 jaar. Dit kan en moet veel sneller”, aldus Luc Kikkert, directeur van de Stichting Kiemt, een netwerk dat bestaat uit een innovatief ecosysteem van participanten met kennis van zaken als het gaat om energietransitie en circulaire economie.  
“Het idee van een Waterstofschap is prachtig, nog mooier is dat een enthousiaste en gemotiveerde groep jongeren het idee uitdraagt en concretiseert. Want 2030 is dichterbij dan je denkt en we moeten nog zoveel ingewikkelde puzzels samen oplossen. Ons grootste dilemma is dat we eigenlijk niet meer kunnen praten; we moeten aan de slag. Daar helpen deze jongeren ons bij”, zegt Jörg Gigler, directeur Nieuw Gas van de Topsector Energie.  
Op 7 oktober zal de eerste actieagenda van Het Waterstofschap worden overhandigd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yesilgöz.

‘Preventientje’ in de zorg: voorkomen is beter dan genezen

B
innen het thema ‘Zorg’ leggen de studenten in hun Techrede de nadruk op preventie. Om de omslag van zorg naar preventie te kunnen betalen, roepen de studenten politiek en zorgverzekeraars op tot de invoering van een collectieve financiële regeling in de vorm van een ‘preventientje’. Want“preventie levert gezondheidswinst op.” Ze vinden dat een omslag in het zorgstelsel moet worden gemaakt. “In plaats van betalen voor genezing moeten we naar betalen voor het zoveel mogelijk voorkomen van ziek worden. Voorkomen blijft namelijk beter dan genezen.”
Daarom zijn de ‘Aanjagers van technologie’ in gesprek gegaan met Zorgverzekeraars Nederland om het ‘Preventientje’ een prominente plek in het preventiebeleid te geven.

Grote uitdaging: recyclebaar maken van plastic

Het recyclebaar maken van plastic is de grote uitdaging van de komende jaren, stellen de studenten in de Techrede. Plastics bestaan uit vele verschillende soorten grondstoffen en lang niet al die grondstoffen zijn in elke plasticsoort hetzelfde.
Het gevolg daarvan is dat verzameld plastic moeilijk recyclebaar is vanwege de grote diversiteit in grondstoffen. Er is simpelweg niet goed bekend wat de eigenschappen van vele soorten grondstoffen zijn wanneer het gerecycled wordt. De ‘Aanjagers van Technologie’ zetten komend jaar in op het aanpassen van het productieproces en vooral ook het verminderen van de inzet van plastics.

Een melktap in de supermarkt

‘Weet wat je eet’ als thema om de consument bewuster te maken van de herkomst van producten krijgt eveneens een hoge prioriteit in de Techrede. Als alternatief op de pakken melk, wordt ‘De Melktap’ breder geïntroduceerd. Een tap in de supermarkt waar men melk van lokale boeren kan tappen. De melk is gepasteuriseerd en wordt in een zo kort mogelijke keten geconsumeerd. Kortere ketens zorgen voor hogere marges bij agrarische ondernemers, waardoor ze meer ruimte hebben om te investeren in verduurzaming.

Veel meer cybercrime-specialisten opleiden

Recent zijn universiteiten en hogescholen het slachtoffer geworden van hackers. Grote sommen geld werden geëist om gestolen data vrij te geven. Astrid Oosenburg van de Stichting Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD): “Het eerste wat je moet doen in zo’n situatie? Raak niet in paniek. De afweging of je gaat betalen is lastig. Je weet immers nooit of je de gestolen data daadwerkelijk terugkrijgt. Ik vind dat Preventientje in de Zorg ook een goed middel is in Cyber Security. Voorkomen is het beste en die middelen zijn vele malen simpeler dan iedereen denkt!”
Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van de ‘Aanjagers van Technologie’’ is dat het flink schort aan passende en op elkaar aansluitende opleidingen. Zowel hogescholen als universiteiten zijn hier debet aan, zo wordt gesteld. Capgemini en Connect2Trust pleiten voor beter gestructureerde en meer op elkaar afgestemde opleidingen om aan de groeiende vraag van Cyber Crime specialisten te voldoen.

Woorden omzetten in daden

Het komend jaar staat voor de ‘Aanjagers van Technologie’ van de vier technische universiteiten in het teken van woorden omzetten in daden. Met volle support van de technische universiteiten zullen zij samen met het bedrijfsleven en overheden, de genomen initiatieven uitrollen en toewerken naar dat ene doel: het versnellen van transities middels technologische innovaties.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten