Bewoners ontwerpen hun eigen wijk: toppunt van burgerparticipatie
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto ‘Poort van Vught’

Je zou het met gemak het toppunt van bewonersparticipatie kunnen noemen: je eigen wijk en woning ontwerpen. In de 32.000 inwoners tellende gemeente Vught, ten zuiden van ’s-Hertogenbosch, is de kans daarop zeer reëel. 180 Bewoners rond het braakliggende Isabellaveld, verenigd in de bewonersvereniging ‘Poort van Vught’, zijn er volop mee bezig. De gemeenteraad is enthousiast, de woningstichting en andere professionals eveneens.

Het gemeentebestuur van Vught heeft de bewonersvereniging beloofd dat zij mag meedenken over de verdere invulling van het Isabellaveld, maar deed dit pas nadat de eerste 53 woningen waren gebouwd zonder de omwonenden inspraak te geven in de indeling van de wijk.
Om te voorkomen dat dit weer zou gebeuren, heeft de bewonersvereniging ‘Poort van Vught’ het heft in eigen hand genomen en is zelf met een voorstel voor de inrichting van het Isabellaveld gekomen: het Isabellaplan. Het is een door de bewoners gedragen voorstel voor de inrichting van een gevarieerde, groene en verbindende wijk. Om te zorgen dat het een haalbaar en aanvaardbaar plan is dat past binnen de ambities van de gemeente, zijn bij het ontwerp uitgangspunten gehanteerd die door de gemeenteraad in verschillende dossiers zijn vastgelegd

De bewonersvereniging wil met het Isabellaplan laten zien hoe mooi het Isabellaveld met de resterende 66 woningen kan worden ingericht en wat voor goede ideeën het kan opleveren als de gemeente meedenkende burgers de ruimte geeft om deze uit te werken.
Het plan is voorgelegd aan de gemeenteraadsfracties van Vught met de vraag het Isabellaplan te steunen. Verder roepen de betrokken bewoners het gemeentebestuur op hun plan als uitgangspunt te nemen voor de verdere inrichting van de wijk. En de bewoners willen ook een plek aan tafel bij de nadere uitwerking en implementatie.
Vijf van de zes raadsfracties hebben hun steun toegezegd. Ook het college van burgemeesters en wethouders heeft ‘met waardering en belangstelling kennisgenomen van het bewonersplan.’ Een concreet standpunt van het college over het plan moet nog volgen.  

Iedere woning kijkt uit op een groene ruimte

De bewoners hebben in hun ontwerp gekozen voor een ruimtelijke en groene indeling van de wijk. Daarin staat centraal dat iedere woning uitkijkt op een open groene ruimte. In het midden van de wijk is een park getekend. Het plan gaat uit van twee-onder-een-kapwoningen en huizen die worden toegevoegd aan het bestaande palet van huur- en koopwoningen.  Voor de sociale huurwoningen wordt samengewerkt met woningbouwstichting Charlotte van Beuningen.
Alle woningen zijn ruim opgezet en hebben elk een eigen tuin. Ze zijn erg geschikt voor (jonge) gezinnen. Voor alle woningen zetten de bewoners sterk in op het aspect duurzaamheid. Gedacht wordt aan warmtepompen, zonnepanelen en goede isolatie.
Aan de zijde waar het spoor aan het Isabellaveld grenst zijn in het plan drielaags appartementenblokken gesitueerd. Binnen de beschikbare oppervlakte en rekening houdend met een divers aanbod kunnen 47 appartementen inclusief 8 maisonnettes worden gerealiseerd.
Tussen het Isabellaveld en het spoor is een geluidswal geprojecteerd om geluidsoverlast en trillinghinder tegen te gaan. De geluidswal is bekleed met groen en bomen, vergelijkbaar met de huidige situatie. Dat vangt veel geluid weg en is positief voor de beeldkwaliteit.

“Het plan is een cadeautje voor de gemeente.”

De Vughtse woningbouwstichting Charlotte van Beuningen is enthousiast over het burgerinitiatief. “Alle ingrediënten die voor ons als woningstichting van belang zijn zitten erin, maar het allermooiste is dat de mensen zelf hebben nagedacht over hoe ze willen wonen”, zegt directeur Charlotte Beukeboom tegen Omroep Brabant.
Jetze van der Ham, specialist bij kennisorganisatie Platform 31, was verbaasd toen hij het plan zag. “Ik was onder de indruk van de kwaliteit van het plan, het is een cadeautje voor de gemeente zo’n compleet uitgewerkt plan.”
Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die trends ziet in stad en regio. Zij verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Politieke partijen zijn enthousiast

Zes van de vijf politieke partijen in Vught hebben positief gereageerd op het initiatief van de bewoners. Het CDA zegt onomwonden de bewonersvereniging met haar plan te steunen bij de verdere ontwikkeling en invulling ervan.
De VVD-fractie deelt complimenten uit voor het plan ‘en de constructieve aanpak die eruit blijkt. Het is goed doordacht, leefbaar en heeft draagvlak,” aldus de fractie.

De PvdA-GroenLinks zegt positief verrast te zijn door de aangeboden kwaliteit. ‘Vele aspecten komen aan de orde en het uitgangspunt is helder. Daarenboven is de presentatie professioneel en bundelen jullie de wensen van de nieuwe bewoners in de wijk en de bewoners die al langer naast het Isabellaveld wonen op een krachtige wijze. Mooi om te zien hoe de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de leefbaarheid van een nieuwe wijk!’
De fractie Gemeentebelangen noemt het ‘een gedragen voorstel dat zeker serieus genomen worden.’
Voor D66 is het plan ‘een mooie opmaat naar de toekomstige inrichting van het Isabellaveld. Wij zien het als start om met de buurt in gesprek te gaan. De gemeente kan en mag dit plan niet ongemotiveerd naast zich neerleggen. D66 zal er vanuit de gemeenteraad op toezien dat de bewoners ook in het verdere verloop van het traject tot ontwikkeling van de wijk worden betrokken.’
De SP (Socialistische Partij) is de enige fractie in de Vughtse gemeenteraad die zich beperkt tot een puur zakelijke reactie. Daaruit valt niet op te maken of het steun geeft aan het plan van de bewonersvereniging.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten