Hasselt en Genk investeren 2.323.500 euro in structurele ondersteuning van kunstenorganisaties
bron: Stad Hasselt - Photo by Neil Thomas on Unsplash

De steden Hasselt en Genk investeren de volgende vijf jaar samen 2.323.500euro in een structurele ondersteuning van professionele kunstenorganisaties. Dat gebeurt voor de eerste keer binnen het gezamenlijke kunstensubsidiereglement. 12 aanvragen, verspreid over verschillende kunstdisciplines, werden door een onafhankelijke expertencommissie positief beoordeeld. “We mikken met deze middelen op een inhoudelijke versterking van hun werking, geënt op de noden van de Limburgse sector en haar publiek”, zeggen cultuurschepenen Anniek Nagels en Joost Venken.

Elke kunstorganisatie met 2 jaar werking in één of beide steden kon de voorbije maanden een subsidie-aanvraag indienen. Negen organisaties deden dat in Hasselt, zes organisaties in Genk, zes organisaties kozen voor een aanvraag in beide steden.  Van podiumkunsten over literatuur tot discipline-overschrijdende kunsten: uit de ingediende dossiers blijkt dat er heel wat beweegt in de Limburgse kunstensector.

“Dat er heel veel talent aanwezig is in onze provincie wilden we net aantonen met dit reglement. We dienen dit talent wel verder te professionaliseren en matchen met het stedelijk kunstenbeleid. We geloven dat we zo, aanvullend op het Vlaamse beleid, op unieke wijze het verschil kunnen maken voor een professionele, sterke en gediversifieerde sector in Limburg”, zeggen schepenen Nagels en Venken.

Verrassende dossiers

Organisaties dienden met hun aanvraag in te zetten op minstens twee van vijf pijlers. Het ging daarbij om netwerk- en talentontwikkeling, publieksparticipatie met bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede, gemeenschapsvorming, innovatie, en bijdragen aan de uitstraling van de stad. “Uit de ingediende dossiers blijkt dat alle organisaties hier heel concreet en verrassend mee aan de slag zijn gegaan. Dit garandeert dat ze effectief ingang vinden in de werking van de organisaties én dat het publiek hier de vruchten van zal plukken.”

De aanvragen werden door een bevoegde commissie -met daarin de cultuurbeleidscoördinatoren van Hasselt en Genk, naast drie externe experts- beoordeeld op formele (professionele organisatie, aantal jaren werkzaam in de stad) en inhoudelijke voorwaarden (voldoet het voorgestelde actieplan aan de voorwaarden van het reglement, zijn de acties haalbaar en heeft de organisatie een correcte begroting ingediend). Deze beoordelingen mondden uit in een voorstel tot subsidiëring die nu door beide stadsbesturen zijn bekrachtigd.

Twaalf positieve beoordelingen

Concreet kunnen 12 professionele kunstenorganisaties tussen 2021 en 2025 (afhankelijk van hun aanvraag) hun werking versterken met in totaal 2.323.500 euro aan financiële ondersteuning van Hasselt en Genk.

De positief beoordele aanvragen zullen uitmonden in onder meer structurele coachingtrajecten, een outreachende werking rond cultuurparticipatie of een versterkte inzet op kunst in de openbare ruimte. “Stuk voor stuk dus boeiende voorstellen die de komende jaren kunnen uitgroeien tot een echte meerwaarde voor onze steden en het Limburgse kunstenlandschap”, benadrukken de schepenen. “We geloven dat deze middelen ook een multiplicator-effect genereren. Deze twaalf organisaties zullen via hun werking een nieuwe generatie talent inspireren en kansen geven. De impact is dus groter dan de pure financiële ondersteuning”, aldus Nagels en Venken.

Ook het reglement zelf wordt de volgende maanden tegen het licht gehouden. Wat kan er beter volgens de sector of andere stakeholders? Hoe gaan de verschillende organisaties om met hun toegekende middelen? “Indien nodig zullen we die info gebruiken om het reglement en/of de procedure bij te sturen. Een volgende oproep voor dossiers kan dan gebeuren in 2022 of ten laatste 2023”, besluiten de schepenen.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten