Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Vidmir Raic via Pixabay

In het Gezondheidsbeleid 2021 van de gemeente Meierijstad (Noord-Brabant) is het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ het belangrijkste uitgangspunt. Daarom wordt ingezet op de thema’s alcohol, roken, gezond voedsel & bewegen, drugs, eenzaamheid, mediawijsheid, seksualiteit, fysieke omgeving, overbelasting/stress. 

Bij het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ gaat de aandacht niet naar de klachten en gezondheidsproblemen van een inwoner, maar gaat de aandacht naar de mensen zelf. Naar hun veerkracht en naar wat hun leven betekenisvol maakt. Én naar het zo veel mogelijk voeren van eigen regie over het leven.

Door de coronacrisis is het noodzakelijk een groot deel van de projecten en activiteiten op een andere manier vorm te geven dan oorspronkelijk is bedacht. Er is dus naar alternatieven gezocht voor de vormgeving van projecten.

Enkele voorbeelden in het gezondheidsplan waar Meijerijstad dit jaar op inzet:

Workshop bewegen en gezond voedsel

Er worden online beweegworkshops en kook-/voedingsworkshops aangeboden. Daarmee kunnen ouderen/kwetsbaren veilig vanuit huis bewegen. Daarnaast leren ze gerechten koken die zowel gezond, minder voedselverspilling en ook nog eens financieel aantrekkelijk zijn. Hiermee werkt de gemeentelijke overheid mee aan een gezonde leefstijl voor en vitaliteit van de inwoner.

Schone en gezonde lucht

Door de coronacrisis heeft schone lucht (nog) meer aandacht gekregen. Sinds 2020 is ook Meierijstad aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Hiermee streeft het gemeentebestuur naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee naar gezondheidswinst. Het SLA is vorig jaar gesloten tussen het rijk, de provincies en gemeenten in Nederland. Met hun handtekening onder het akkoord committeren zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het streven is een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016 te halen. Dat zou kunnen betekenen dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

Lokaal preventieakkoord

Het lokaal preventieakkoord gaat in op de drie thema’s roken, alcohol en overgewicht. Onderwerpen waar nog winst te behalen valt. Samen met externe partijen en organisaties wil de gemeente het aantal gezonde (sport)kantines dat gezond voedsel aanbiedt, vergroten.


Toonaangevende internationale bedrijven

Naar inwonertal gemeten is Meierijstad met meer dan 81.000 inwoners de zevende gemeente van Noord-Brabant. In oppervlakte is zij de een na grootste gemeente van de provincie. 
Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek en in het midden- en kleinbedrijf, is Meierijstad een regionaal economisch centrum. Meierijstad behoort tot de top van de zakensteden in Nederland. Samen met andere middelgrote steden in het netwerk ‘Midsize Brabant’ en de regio Eindhoven (Brainport) behoort Meierijstad tot de trekpaarden van de Brabantse economie. De stad telt tal van grote en bekende bedrijven, zoals Jumbo, Mars, Sligro, Koninklijke Ahrend, Vander Lande, Agrifirm en DMV Friesland Campina.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here