Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto mohamed Hassan via Pixabay

Het stadsbestuur van Eindhoven heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), die werkt aan een schuldzorgenvrij Nederland. Samen met partners uit bedrijfsleven, overheid en schuldhulpverlening helpt de NSR voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot schuldzorgen. Dankzij de aansluiting van Eindhoven kan de NSR meer mensen met financiële zorgen naar passende schuldhulp leiden. Volgens de NSR bestaat er nog veel schuldschaamte en is het schuldhulplandschap complex. Daarom werk NSR samen met gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners aan één centrale schuldhulproute.

Martin Suithoff, directeur van NSR, is dan ook blij met de aansluiting van de stad Eindhoven. “Geweldig dat de gemeente Eindhoven zich met haar 234.000 inwoners ook bij de route aansluit. Als vijfde grote stad van Nederland heeft Eindhoven veel impact op onze landelijke samenwerking. Samen met 28 aangesloten gemeenten kunnen we steeds meer inwoners toegang geven tot effectieve schuldpreventie en hulpverlening.” 

Meer grip op financiële situatie voor Eindhovenaren 

De Eindhovense wethouder van o.m. jeugd, zorg, welzijn, armoede en inburgering vindt voorkomen en vroeg signaleren belangrijke pijlers van de armoede- en schuldenaanpak in haar stad. Inwoners kunnen al terecht bij ‘Werkplaats Financiën XL’ en ‘WIJeindhoven voor vragen en praktische hulp bij geldzaken. Beide instanties zijn semi-gemeentelijke organisaties voor inwoners die hulp nodig hebben bij geldzorgen.
Bij ‘Werkplaats Financiën’ werken sociaal raadslieden en budgetcoaches.
‘WIJeindhoven’ helpt inwoners die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om weer grip te krijgen en te houden op hun leven.
Sinds enige tijd zet de gemeente Eindhoven ook het instrument ‘Geldfit’ van de NSR in als één van de instrumenten, waarmee inwoners meer grip op hun financiën kunnen krijgen.  

Laagdrempelige route naar juiste hulp 

Via Geldfit.nl en het landelijk telefoonnummer 0800-8115 krijgen mensen gratis en anoniem inzicht in hun financiële situatie. Op basis van hun persoonlijke situatie ontvangen mensen direct een passend hulpaanbod, zoals tips, tools of een doorverwijzing naar hulpverlening bij een lokale instantie.  

Samenwerking bedrijven en gemeente 

Ook Eindhovense bedrijven kunnen via de NSR vroegtijdig financiële problemen signaleren om klanten en medewerkers laagdrempelig door te verwijzen naar de juiste hulp. Suithoff: “Als een gemeente zich bij ons aansluit, kunnen we bedrijven uit die gemeente ook helpen om effectiever te werken aan ‘vroegsignalering.’ Door die lokale samenwerking vinden steeds meer inwoners de weg naar passende hulp in hun eigen gemeente.” 


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here