bron: Stad Mechelen - Afbeelding van Suzanne D. Williams via Pixabay

De studiedienst van Natuurpunt gaat de wilde bijenpopulatie in Mechelen bestuderen en inventariseren. De verzamelde data en bijhorende conclusies en adviezen worden in een bijenplan gegoten, dat in januari 2022 klaar moet zijn en zal gepresenteerd worden aan de Mechelaars. 

Natuurpunt Studie zal een bijenplan op maat van Mechelen maken. Het terreinwerk begint in maart, de start van het bijenseizoen, en zal zes maanden duren. De studie naar de wilde bijen gebeurt op een selectie van plekken die de stad beheert, denk aan parken of begraafplaatsen. De meeste wilde bijen hebben een korte vliegtijd en de periode verschilt naargelang de soort. De locaties zullen dus meerdere malen bezocht worden.

“Tijdens de inventarisatie van de wilde bijen worden ook alle dagvlinders en andere belangrijke bestuivers zoals zweefvliegen genoteerd, alsook de belangrijkste wilde planten. Het zijn allemaal kleine onmisbare schakels in ons ecosysteem. Onze ecosystemen staan onder druk en het is daarom belangrijk om deze zo goed mogelijk te beschermen”, legt schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen uit. “Concreet kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor meer nestgelegenheid en voor de bescherming van de bestaande leefgebieden van bijen, zowel in stadsparken als in de blauwgroene rand van Mechelen.”

Schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke vult aan: “Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Nochtans kunnen we niet zonder deze diertjes, want ze bestuiven het grootste deel van onze voedingsgewassen. Heel wat groenten en fruit zouden verdwijnen zonder de bij. De stad neemt daarom al heel wat bijvriendelijke initiatieven. Op verschillende plaatsen werden bloembollen geplant en bijenhotels geplaatst. De bloemen zorgen voor nectar en stuifmeel die de bijen verzamelen als voedsel voor zichzelf en het nageslacht. In de bijenhotels kunnen solitaire bijen nestelen en eitjes leggen. Bijvriendelijke suggesties mogen altijd doorgegeven worden aan het meldpunt dierenwelzijn van de stad.”

De ene bij is de andere niet

Elke bijensoort heeft andere vereisten. Veel soorten nestelen enkel ondergronds, een minderheid nestelt bovengronds. Het is belangrijk om beseffen dat enkel een deel van die minderheid in bijenhotels kan nestelen. Het plan geeft – op basis van grondig terreinonderzoek – aan op welke plekken er meer moet gezorgd worden voor nestgelegenheid. En er wordt een advies uitgewerkt voor het beheer van de terreinen. Voor nog in te richten terreinen kan een voorstel voor een inrichtingsplan worden gedaan.

“Sommige soorten wilde bijen verzamelen enkel stuifmeel op één plantensoort, andere soorten op een beperkt aantal plantensoorten. Dankzij onderzoek naar welke soorten wilde bijen effectief voorkomen, kan er dus door de Stad veel meer op maat van die soorten gewerkt worden in het groenbeheer, dan als men enkel algemene maatregelen neemt zoals bloemenmengsels inzaaien”, besluit Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Studie.

Natuurpunt Studie maakte reeds voor verschillende steden en gemeenten een bijenplan op. Alle rapporten zijn te raadplegen via deze website. Mechelen heeft alvast een streepje voor, omdat Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, hier erg actief is. Vrijwilligers van deze werkgroep hebben al heel wat data verzameld. Zo is er momenteel al weet van 136 bijensoorten in Mechelen.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here