Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Shutterbug75 via Pixabay

Het gemeentebestuur van Helmond wil dat zijn inwoners gezonder gaan bewegen en eten, minder gaan roken, minder alcohol drinken en minder drugs gebruiken. Het heeft daarvoor een lokaal Preventieakkoord opgesteld en ondertekend met veertig lokale organisaties. 

Uit een landelijk gezondheidsonderzoek is gebleken dat bewoners in sommige Helmondse wijken gemiddeld zeven jaar korter leven dan anderen. De oorzaak hiervan zou zijn roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dit kan en wil het gemeentebestuur niet accepteren. Wethouder Cathalijne Dortmans: “We willen graag dat álle Helmonders gezond en gelukkig door het leven gaan en bovendien willen we dat de gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden. Met het Helmonds Preventieakkoord werken we samen met partners aan een gezonder Helmond voor iedereen.”

Helmond zegt te geloven in de kracht van preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Om deze reden heeft het gemeentebestuur samen met Jibb+ (*), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en LEV-groep (**) het initiatief genomen een lokaal Preventieakkoord op te stellen. Een Helmonds akkoord, waarmee de gemeente zoveel mogelijk partijen in Helmond wil verbinden. De wethouder: “Waarin we afspraken maken over ieders bijdrage aan de drie thema’s: gezonder bewegen en eten, minder roken, minder alcohol drinken en minder drugs gebruiken. 
De veertig organisaties die het Helmonds Preventieakkoord al hebben ondertekend, helpen mee om deze ambities te verwezenlijken.

Gezondheidswinst én besparing op de zorgkosten

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat door te investeren in leefstijl mensen langer gezond blijven. “Kinderen die van kleins af aan bewust bezig zijn met hun gezondheid, zullen dat ook in hun latere leven beter volhouden. Dat betekent overigens ook dat de effecten van onze inspanningen pas op langere termijn zichtbaar zijn – in gezondheidswinst, maar ook in besparing op de zorgkosten.”

Ook op landelijk niveau in Nederland staan preventie en aandacht voor een gezonde leefstijl hoog op de agenda. Zo werd in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarin landelijke partijen zich committeerden aan preventie op drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch drankgebruik. Helmond heeft hieraan het tegengaan van drugsgebruik toegevoegd.

(*)
Jibb+ is een sportclub met het doel om de gezondheidsverschillen te verkleinen. In de afgelopen jaren heeft de club een groeiende kloof zien ontstaan tussen de verschillende doelgroepen. Ouderen bewegen bijvoorbeeld significant minder dan jongeren. En nieuwe Nederlanders maken doorgaans minder gezonde voedingskeuzes dan niet-nieuwe Nederlanders. “Gezondheid is voor iedereen belangrijk, dus daarom zetten wij in op het inlopen van verschillen,”, aldus Jibb+

(**)
De visie van LEV-groep is dat welzijn zorg voorkomt. Dit probeert de groep te bereikendoor problemen preventief aan te pakken en de sociale basis in dorpen en wijken te versterken. LEV staat voor Leven En Verbinden. “En dat is precies wat wij doen. Wij verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Samen bereiken we meer!”


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here