Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gerd Altmann via Pixabay

De stad Eindhoven, centrum van de Metropoolregio Brainport, wil in 2023 behoren tot de top van startup-ecosystemen in Europa en de nummer één zijn als ecosysteem voor zogenaamde Deeptech2-startups. Een startup-ecosysteem is een reeks aan activiteiten en factoren die van gunstige invloed zijn op de groei van startups. Binnen een goed startup-ecosysteem groeien relatief veel startende bedrijven door van de startup-fase naar de scale-upfase. Deeptech-startups zijn gebouwd op substantiële wetenschappelijke vooruitgang en technische innovatie, zoals op het gebied van robotica of Artificial Intelligence (AI). Het stadsbestuur van Eindhoven heeft een plan ontwikkeld om dit doel te bereiken. Het is van mening van het Brainport-ecosysteem hiervoor volop kansen biedt.  

Het stadsbestuur van Eindhoven vindt een levendig startupklimaat belangrijk voor economische groei binnen regio’s. Het verwijst daarvoor naar economen en beleidsmakers die het er wereldwijd over eens zijn dat startups bijdragen aan innovatie, aan de oplossing van maatschappelijke problemen en het aantrekken en behouden van talent. Zij stellen dat een combinatie van startups, scale-ups (doorontwikkelde startups), het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote bedrijven zorgt voor een economisch sterk ecosysteem. Wat weer een belangrijk element is voor het realiseren van doelstellingen in het kader van brede welvaart.

Ook in Brainport Eindhoven zijn startups in toenemende mate succesvol, stelt het gemeentebestuur van Eindhoven vast. Dit komt mede door een steeds beter functionerend ecosysteem dat bestaat uit de hightech-startups en een variatie aan organisaties als overheden, onderwijsinstellingen en kapitaalverschaffers.
Startups worden veelal gedefinieerd als jonge, technische ondernemingen die door het aantrekken van kapitaal snel en schaalbaar producten of diensten op de markt brengen. Veelal zijn dit technische ondernemingen, maar ook de creatieve maker met een schaalbaar businessmodel kan een startup zijn. Het stadsbestuur is van mening dat het startup-ecosysteem in Brainport Eindhoven ‘voorzichtig’ meetelt op internationaal niveau. Maar deze positie vindt men niet voldoende. 

 Eén centrale poort waar startups de weg wordt gewezen

Om binnen drie jaar aan de top van Europa te staan met startups heeft het gemeentebestuur een aantal doelstellingen en facilitaire voorwaarden geformuleerd. Op de eerste plaats zal er nóg beter samengewerkt moeten worden, zeker ook door het succesverhaal gezamenlijk naar buiten te brengen, beter te communiceren. En er moeten nieuwe initiatieven worden geïnitieerd en bestaande worden verbeterd.
Er is behoefte aan een herkenbare en vaste plek waar startups, investeerders en kennisinstellingen elkaar tegenkomen in Brainport Eindhoven.
Nieuw is de totstandkoming van een zogenaamde one-stop-shop voor startups, één centrale plek in de stad waar startende ondernemers terecht kunnen met vragen over het businessmodel, financiering en huisvesting. Dat moet de centrale poort worden tot het ecosysteem, waar startups de juiste weg kan worden gewezen.
Het stadsbestuur wil kansen benutten om samen met tal van verschillende kennisinstellingen kruisbestuiving te realiseren, waardoor er startups met verschillende disciplines kunnen beginnen.  Daarmee vergroot de stad de diversiteit en creativiteit binnen de startup-scene.
Een volgende stap die het bestuur wil maken is het verbeteren van een doorontwikkeld online platform waar vraag en aanbod van het ecosysteem samenkomt. Zulk een platform is dit jaar gelanceerd met de naam Brainport Connect. Hierin worden vraag en aanbod uit de regio bij elkaar gebracht.

“Niets is zo belangrijk als leren van ervaren ondernemers”

De stad wil kennissessies opzetten om beginnende ondernemers te laten leren van de ervaren krachten uit de regio. Want, zegt het gemeentebestuur, niets is zo belangrijk als leren van de ervaren ondernemers. Er moet actieve kennisdeling ontstaan tussen de ervaren scale-ups en de beginnende startups. De gemeente Eindhoven wil op dit punt haar rol pakken als onafhankelijke partij.
Voorts wil het gemeentebestuur ‘launching customer’ zijn voor impact startups. Door haar inkoopstrategie te herzien moet het mogelijk worden vaker met creatieve, innovatieve startups samen te werken.

Een bruisend evenementenklimaat

Nog een middel om het streven naar de Europese top kracht bij te zetten is participatie in een bruisend startup evenementenklimaat. Het stadsbestuur: “Door jaarlijks inhoudelijke en financiële steun te geven aan de evenementen in de stad geven we een podium aan startups uit de regio. Daarmee profileren we onszelf tegelijkertijd als aantrekkelijke regio door te laten zien wat er allemaal gebeurt.”
Financiering is noodzakelijk om de groei van startups te kunnen blijven realiseren, weet het bestuur. De mogelijkheid wordt onderzocht om samen met partners een deeptech fund te starten. De komende jaren wil de gemeente hard blijven werken om investeerders naar de regio te halen om te laten zien wat voor innovatie en ontwikkelingen in Brainport Eindhoven plaatsvinden.
Er moet ook een ‘landingspagina’ komen met alle informatie over het ecosysteem. Door alles te verzamelen op één pagina, wordt de kracht van samenwerking nogmaals benadrukt en ziet men in één oogopslag waar men moet zijn voor desbetreffende informatie. Een pagina voor zowel de startups, investeerders, beleidsstrategen, pers en overige geïnteresseerden.
Het stadsbestuur is ervan doordrongen dat ook de eigen dienstverlening verbeterd moet worden ten behoeve van sociale of maatschappelijke ondernemers. Het wil daarin een actieve rol vervullen gericht op zogenaamde ‘Impact investeringen’. Dit zijn investeringen en samenwerkingen met als primair doel een positief, maatschappelijke effect te creëren. Denk daarbij aan oplossingen om armoede te bestrijden, duurzame oplossingen voor mobiliteit in de binnenstad of het verbeteren van de luchtkwaliteit.”

“Het startup ecosysteem draagt bij aan een brede welvaart.”

Tenslotte stelt het stadsbestuur dat het startup ecosysteem bijdraagt aan de doelstellingen in het kader van een brede welvaart. “Economische groei is geen doel op zich, maar loopt op met het welzijn en de welvaart van onze samenleving. Al onze inwoners – zowel hoog als laag opgeleid – moeten het succes van Brainport Eindhoven kunnen voelen. Dit zijn we de afgelopen jaren brede welvaart gaan noemen. Een succesvol startup ecosysteem draagt hieraan bij.”


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here