bron: Stad Leuven - foto: (c) Jan Crab

Op plekken waar dat kan, breekt stad Leuven de bestrating op om groen aan te planten. Daardoor kan er meer regenwater in de bodem doordringen. Zo wordt de grondwatervoorraad op peil gehouden en kunnen aanhoudende droogteperiodes beter overbrugd worden. De droge zomers van de laatste jaren hebben iedereen bewust gemaakt dat er moet ingegrepen worden zodat drinkwater uit de kraan gegarandeerd blijft.

“De voorbije lente en zomer met extreme hittegolven en droogteperiode maakten nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in een groene en klimaatrobuuste stad”, aldus David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. “Een stad met veel groen warmt veel minder op en is dus beter gewapend tegen hittegolven. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld en ook de biodiversiteit vaart er wel bij.”

Doordringbare keuzes
 “Op het openbaar domein leveren we al langere tijd extra inspanningen om te ontharden”, vertelt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Bij elk ontwerp kiezen we bewust voor meer groen in plaats van verharding. Waar er toch verharding nodig is, gebruiken we zoveel mogelijk waterdoorlatende materialen. Met grasdallen, infiltratiegrachten en de aanleg van (speel)wadi’s, willen we ervoor zorgen dat het regenwater terug in de grond kan dringen.”

Privégronden
Ook veel privégronden zijn verhard. Daarom is ontharden geen project van de stad alleen. Het moet samen gebeuren met de inwoners. Zij kunnen mee hun steentje ‘wegdragen’ door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te leggen, hun oprit te ontharden of een groendak aan te leggen.

Hier dringt het door!
Met de slagzin ‘Hier dringt het door!’ wil de stad haar inwoners informeren over wat ontharding is en waarom het precies nodig is. Op de nieuwe website www.hierdringthetdoor.be staat een informatief filmpje over ontharding. Ook toont de stad er enkele mooie voorbeelden van onthardingsprojecten.

“We lanceren de campagne om Leuvenaars nog meer te inspireren om te ontharden”, verduidelijkt schepen Dirk Vansina. “Inwoners mogen zelf voorstellen doen over waar we in hun buurt kunnen ontharden op het openbaar domein. Ook willen we de mogelijkheden die er zijn voor privéterreinen extra in de verf zetten. Om inwoners aan te zetten om hun steentje bij te dragen, voorziet de stad Leuven een financiële tussenkomst.” Zo kan men een premie aanvragen voor onder andere de installatie van een groendak, regenwaterput of een infiltratievoorziening, het scheiden van afvalwater en regenwater, het vergroenen van de voortuin of het aanleggen van een geveltuin. Bovendien kan men elk jaar via de stad bomen en planten aankopen aan een voordelige prijs.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here