bron: Stad Antwerpen - Afbeelding van Leni_und_Tom via Pixabay

Met het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ wil de stad Antwerpen zoveel mogelijk inwoners toegang geven tot digitale systemen en ervoor zorgen dat ze ook overweg kunnen met digitale toepassingen. Eerder dit jaar ging op het Kiel en in de Damwijk een proefproject van start om kwetsbare buurtbewoners hierbij op een laagdrempelige manier te helpen. Het e-inclusieproject zal worden uitgebreid naar de wijken Antwerpen-Noord, Borgerhout en Deurne-Noord. Dit wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar startten Buurtwerk Elegast in de Damwijk en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw op het Kiel met het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’. Vanuit beide buurtwerken kregen bewoners met weinig digitale vaardigheden en met weinig toegang tot internet en computers, laagdrempelige ondersteuning.

Door de coronacrisis sinds maart werd de noodzaak aan deze ondersteuning en de verderzetting ervan extra duidelijk. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het project met stedelijke steun uitgebreid worden naar de buurtwerken van Samenlevingsopbouw in Antwerpen-Noord, Borgerhout en Deurne-Noord.

Mattia De Pauw, projectcoördinator ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ bij Samenlevingsopbouw: “De buurtwerken krijgen veel vragen rond het gebruik van computers, smartphones en digitale toepassingen. De coronacrisis zorgde ervoor dat ook heel gewone zaken nu digitaal verlopen. Dingen zoals administratie, werk zoeken en kinderen ondersteunen bij hun huiswerk. Samen met vrijwilligers maken we mensen zo eenvoudig mogelijk wegwijs in de digitale wereld. In samenwerking met andere buurtorganisaties brengen we digitale noden en knelpunten in kaart en zoeken we mee naar oplossingen.”

Schepen voor digitalisering en communicatie Claude Marinower: “Als stad zetten we al van bij het begin van de legislatuur sterk in op digitalisering. Het is echter geen geheim dat de coronacrisis deze digitale transformatie in een stroomversnelling brengt. Toch zien we dat nog veel mensen achterblijven. Ik ben mij hiervan bewust en weet dat we de digitale trein nu niet mogen missen en iedereen moeten meenemen. Daarom breiden we onze wijkgerichte aanpak uit naar drie nieuwe locaties. Deze aanpak werkt om de digitale kloof te verkleinen, en is een mooie aanvulling op het aanbod van de webpunten.”

Het overkoepelende e-inclusieproject ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ is een samenwerking tussen de steden Antwerpen, Gent en Kortrijk. Dit project wordt financieel ondersteund vanuit het ING-fonds voor een digitalere samenleving, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Meer info op www.digitaalinclusievewijk.be.

Webpunten in Antwerpen

In de webpunten kunnen mensen terecht voor laagdrempelige cursussen en voor begeleiding bij het gebruik van een computer, smartphone of tablet. Toch is de drempel van het webpunt voor sommige mensen nog te hoog. In het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ worden mensen in hun eigen omgeving aangesproken en aangemoedigd om hun eerste stappen in de digitale wereld te zetten, waarna ze soms toch de stap naar het webpunt durven zetten. In Antwerpen zijn er 12 webpunten. Op www.antwerpen.be/webpunten staat er meer informatie.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here