Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Stichting Anders

In Eindhoven is in oprichting de Stichting ANDERS, een snelgroeiend ondernemersnetwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. ANDERS daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. De stichting wil vervolgens de ondersteuning uit het bedrijfsleven koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving. Op deze manier is de Stichting Anders Eindhoven een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. “Met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en te ontvangen. Want geven maakt rijk!”

ANDERS stelt vast dat tijden veranderen en dat de samenleving mee verandert. “De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ is over”, aldus de stichting. “Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om meer naar elkaar om te zien en elkaar meer te helpen waar nodig.”
De stichting zegt te geloven in het principe van geven. “Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet ANDERS.”

“Geven maakt rijk.”

De missie van de stichting is “Samen bijdragen aan een mooiere wereld” en haar slogan luidt “Geven maakt rijk.” De werkwijze is naast het ontvangen van diensten/producten/talenten van ondernemers ten bate van goede doelen ook de ontvangers van de goede daad uitdagen voor een goede daad aan een ander.
Het doen van een ‘Pay It Forward’ houdt in het doen van een goede onbaatzuchtige daad richting een (on)bekende die de ontvanger zelf bedenkt! Als voorbeelden noemt de stichting:

 • het verwijderen van onkruid in de tuin van een buurman die dit zelf niet meer kan;
 • een hond uitlaten voor iemand;
 • collecteren voor een goed doel;
 • iemand helpen bij zijn administratie die hier zelf te weinig ervaring in heeft;
 • vrijwilligerswerk op de school van je kinderen;
 • koken voor iemand in de straat die ziek is.

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties

De Stichting ANDERS ontvangt hulpvragen van maatschappelijke organisaties waarmee zij nauw contact heeft. Te denken valt aan organisaties als het Leger des Heils, Sociaal Wijkteams, Vluchtelingenwerk, Voedselbank e.d..
De stichting beoordeelt op basis van duidelijk gestelde criteria of een vraag in behandeling kan worden genomen en plant indien nodig een huisbezoek. Op deze manier zorgt zij ervoor dat alleen échte hulpvragen in behandeling worden genomen.

Wat krijgt de ondernemer ervoor terug?

De stichting stelt dat deelname aan het netwerk om meerdere redenen interessant is voor ondernemers. Want zij stelt er het een en ander tegenover, zoals:

 • uitnodiging voor een jaarlijkse partner- en netwerkbijeenkomst; netwerken, elkaar ontmoeten en het werk vieren;
 • publiciteit aan de ondersteuning;
 • een eigen pagina op de website van ‘ANDERS Eindhoven’ waar het bedrijfslogo en de organisatie worden gepresenteerd;
 • een ‘Partner van ANDERS’ logo waarmee de ondernemer op de eigen website uiting van maatschappelijke betrokkenheid kenbaar kan maken;
 • enorme voldoening wanneer je als ondernemer het verschil maakt voor iemand.

Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here