Hulp aan dak- en thuislozen, kwetsbare gezinnen, zwerfjongeren en slachtoffers van huiselijk geweld
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gordon Johnson via Pixabay

In Eindhoven is een nieuw wooncomplex in gebruik genomen met 80 gemeubileerde studio’s voor dak- en thuislozen die gepaste begeleiding, stabiliteit en structuur nodig hebben. Daarnaast zijn er 16 appartementen voor mensen die na een periode van opvang een tussenstap zetten naar een meer zelfstandige woonomgeving.
Het wooncomplex biedt de mogelijkheid zelfstandig te wonen binnen een beschermde omgeving. Bewoners hebben een eigen voordeursleutel en kunnen een beroep doen op enkele gemeenschappelijke voorzieningen. Zo kan iemand stapsgewijs en op een veilige manier zelfstandig leren functioneren en weer grip krijgen op zijn of haar haar leven. Vandaaruit kan hij of zij de stap zetten naar een nieuwe passende woonomgeving.

Het complex is van Neos, de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting. Neos is een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Cliënten van Neos zijn naast dak- en thuislozen, kwetsbare gezinnen, zwerfjongeren en slachtoffers van huiselijk geweld. De instelling werkt nauw samen met diverse partners, zoals het Leger des Heils, maatschappelijk werk, gemeenten, wijkteams en onderwijsinstellingen. Het werk van Neos wordt mogelijk gemaakt door de inzet van publieke middelen, giften en donaties. De organisatie is ontstaan in 2000 uit een fusie van zeven kleinschalige opvangorganisaties, waarvoor de basis is gelegd door de Paters Augustijnen.

Extra aandacht en ondersteuning voor iedereen die tussen wal en schip is terecht gekomen

Het doel van Neos is kwetsbare burgers in de samenleving een nieuw perspectief te bieden. Haar missie is het bieden van extra aandacht en ondersteuning aan iedereen die tussen wal en schip terecht is gekomen of slachtoffer van huiselijk geweld is geworden. Haar beleidsvisie is dat cliënten moeten werken aan hun herstelproces en dat zij de regie houden op hun eigen leven. Het streven is om de zelfredzaamheid en weerbaarheid van cliënten te vergroten. De instelling omschrijft dit zo: “Het bieden van een veilige opvang, contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten en een persoonsgerichte begeleiding zijn de eerste stappen op weg naar een betere kwaliteit van leven. Erbij horen en naar vermogen weer meedoen in de samenleving geeft betekenis aan het creëren van nieuw perspectief. Wij gaan daarbij uit van kwaliteiten, talenten en mogelijkheden en beschouwen iedereen als een serieuze en mondige gesprekspartner met wie heldere afspraken gemaakt kunnen worden. De leefwereld en de vraag van cliënten is daarbij ons leidend principe. Hierop zijn onze kernwaarden gebaseerd.”

Mensen moeten hun eigen kracht ontdekken en zich hervinden in de controle over hun bestaan

In het nieuwe wooncomplex hanteert Neos een krachtgerichte vier-fasen-aanpak: start, stabilisatie, beheersing en zelfstandigheid. De instelling omschrijft deze werkwijze als volgt: “We brengen samen met de cliënt de mogelijkheden, het netwerk en de doelen in kaart. Daar gaat de cliënt mee aan de slag, waarbij hij of zij de mate van zelfstandigheid opbouwt en wij de intensiteit en breedte van de coaching afbouwen. De aanpak is gericht op empowerment: mensen ontdekken hun eigen kracht en hervinden de controle over hun bestaan. Hierna is de cliënt klaar om uit te stromen.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten