bron: persbureau IPS - Afbeelding van Shameer Pk via Pixabay

De Vlaamse regering steunt partnerland Mozambique in de strijd tegen covid-19. Een subsidie van 600.000 euro gaat naar de Belgische ngo Apopo, die in Mozambique hamsterratten inzet voor de opsporing van tuberculose. Apopo zal nu ook helpen met covid-19-diagnoses.

Mozambique is een van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De focus van Vlaanderen in Mozambique, een land in het zuidoosten van Afrika, ligt op steun voor gezondheidszorg.

Fondsen voor covid-beheersing

Vlaanderen keurde afgelopen week een subsidie van 600.000 euro goed. Met deze subsidie kan Apopo de strijd aangaan tegen de verspreiding van het covid-19-virus in Mozambique. Ook werd een bijkomende subsidie voor beschermingsmateriaal voor het Mozambikaanse gezondheidsinstituut (INS) goedgekeurd.

Deze extra financiering is een antwoord op het verzoek van de Mozambikaanse regering en internationale gezondheidspartners om zoveel mogelijk fondsen in te zetten of te heroriënteren met het oog op de bestrijding van covid-19.

Van tbc naar covid

Apopo staat bekend om zijn werk met hamsterratten. Die ratten kunnen met hun fijne neus tbc-infecties ruiken en zijn erop getraind om dat snel kenbaar te maken.

Sinds 2013 doet de ngo aan tuberculose-detectie in Maputo met de steun van de Vlaamse overheid.

Met de nieuwe subsidie kan Apopo haar bestaande laboratoriumwerking aanpassen zodat deze ook geschikt is voor covid-19-diagnose om zo de testcapaciteit in Maputo te vergroten.

“De subsidie stelt ons in staat om de gezondheidsinstanties in Mozambique bij te staan op vlak van covid-testing”, zegt Christophe Cox van het Trainings- en Onderzoekscenter van Apopo in Tanzania. “Zo stellen we onze logistiek, labo’s en een deel van ons team ter beschikking om de testcapaciteit op te voeren.

“Tegelijk stelt deze financiële steun ons in staat om de werkzaamheden rond de opsporing van tbc te blijven doorzetten. Tbc is ook een longziekte die in Afrika nog steeds meer doden veroorzaakt dan covid. In verschillende Afrikaanse landen zien we gebeuren dat de vooruitgang geboekt in de bestrijding van tbc, teniet gedaan wordt door de impact van covid en het inzetten van de tbc-capaciteiten voor covid. Dat willen we hier vermijden.”

Zuid-Afrika

Ook voor Zuid-Afrika, eveneens een partnerland van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, heeft de ministerraad van vorige vrijdag steun toegezegd. Die kadert in de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2017-2021 die Vlaanderen heeft afgesloten met Zuid-Afrika.

Er gaat 1,5 miljoen euro naar Unesco voor de uitbouw van een systeem om Zuid-Afrika beter te wapenen tegen de gevolgen van langdurige droogte en waterschaarste, een probleem dat door de klimaatverandering wordt aangezwengeld. 2,6 miljoen euro gaat naar het overheidsagentschap Sanbi, dat instaat voor de bescherming van de biodiversiteit, en als enige instantie in Zuid-Afrika toegang heeft tot internationale klimaatfinanciering uit het Green Climate Fund en Adaptation Fund.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here