bron: VRTNWS - Afbeelding van Ivan Jans via Pixabay

Het gaat de goede kant uit met Rivierpark Maasvallei, een natuurpark aan beide kanten van de Maas tussen Maastricht en Kinrooi. De plantensoorten zijn verdriedubbeld en ook met de diversiteit van dieren gaat het goed. Zo goed dat men zelfs hoopt op de komst van de otter en de visarend.

Rivierpark Maasvallei is op weg een van de meest bijzondere natuurgebieden in Europa te worden. Bepaalde dieren zoals de aalscholver, de blauwe reiger, de das, het everzwijn, de rugstreeppad, de grauwe klauwier en de bever, hebben er zich definitief gevestigd en het aantal vlinders en libellen is verdubbeld. De Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen op hun beurt voor meer patronen en structuur in het landschap door hun begrazing. Ook met de waterplanten en vissen gaat het de goede kant uit. 


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here