Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl - foto: Pixabay

Het is algemeen bekend dat in verzorgings- en verpleeghuizen vrij veel door bewoners wordt gemopperd en geklaagd. ‘Er gebeurt hier nooit iets’ is de meest gehoorde uitlating. Onvrede en gemopper onder bewoners op alle niveaus wordt steeds meer als ‘normaal’ ervaren en vallen misschien daarom al niet meer zo op. Maar het is natuurlijk helemaal niet normaal als oudere bewoners continu mopperen, klagen en – erger nog – elkaar bewust negeren en vervelend doen naar elkaar. In het Eindhovense zorgcentrum De Horst en Kronehoef (*), onderdeel van de Vitalis Woonzorg Groep (**) is dit gedrag wél opgevallen en is er ook werkelijk iets aan gedaan om het nare gedrag te veranderen. Daarvoor is het proefproject ‘Gezonde relaties’ in het leven geroepen. Volgens de stafmedewerkers van het huis met succes. Ook andere locaties van Vitalis overwegen nu de nieuwe aanpak van De Horst en Kronehoef in te voeren.

De kritiek, het gemopper en geklaag ‘dat er nooit iets gebeurt’ in het verzorgings- en verpleeghuis trok zorgmanager Ivonne Boschman van De Horst en Kronehoef zich behoorlijk aan. Want er zijn volgens haar natuurlijk wél en continu activiteiten, maar misschien niet aantrekkelijk genoeg of onvoldoende ‘ingebed’ in de organisatie. Een vraag die haar stevig bezig hield.
Daarom wilde Ivonne dit nare fenomeen weleens onderzoeken. Ze stelde daarvoor een projectteam samen en betrok daarbij alle denkbare disciplines: niet alleen verpleegkundigen, ook  de geestelijke verzorging, de receptionisten, de horecamedewerkers, de schoonmaakploeg, studenten en vrijwilligers. Het doel was alle medewerkers bewust maken van het enorme belang van ‘gezonde relaties’ in het huis. Een cultuurveranderingsproces dus.

“Plotseling zagen we mensen, die daarvoor nooit meededen, opeens wel.”

Voor het cultuurveranderingsproces werd het gehele jaar 2020 uitgetrokken.
De onverwachte coronacrisis strooide daarbij behoorlijk wat roet in het eten, want corona-buiten-de-deur-houden had opeens vanzelfsprekend de hoogste prioriteit, maar ook in deze zware en moeilijke periode is blijvend aandacht aan het project besteed. Alle medewerkers in De Horst en Kronehoef kregen shirts met daarop de tekst ‘samen lief’, er zijn ‘samen lief’-koekjes bij de koffie en thee, ‘samen lief’-tasjes worden uitgedeeld, er worden complimentenbuttons uitgereikt en er verschijnt zelfs elke week een ‘samen lief’-nieuwsbrief.
Angela Wellink, welzijns- en activiteitencoördinator vertelt: “Tijdens de lock down periode was het interessant om te constateren dat er veel behoefte was onder de bewoners om elkaar te ontmoeten. Al heel snel zijn we toen wekelijks buiten activiteiten gaan organiseren. Daarbij zagen we mensen, die daarvoor nooit meededen, opeens wel.”

“Mensen eten nu op steeds wisselende plekjes en onder hen ontstaan nieuwe vriendschappen.”

Zorgmanager Ivonne Boschman: “Ook het restaurant is in die tijd een hele poos dicht geweest. Toen dat weer openging, hebben medewerkers de bewoners daar ludiek verwelkomd en ze steeds naar een ander tafeltje gebracht. En hoewel daar in eerste instantie kritiek op was, omdat bewoners recht hebben op eigen keuzes en regie, gaat dat nog steeds heel goed. Mensen eten samen op steeds wisselende plekjes en onder hen zijn ook nieuwe vriendschappen ontstaan.”

Zelfs een ‘liefdesdokter’ treedt op

Het personeel en de vrijwillige medewerkers kregen ondertussen feed back-opdrachten, waardoor steeds nieuwe initiatieven en activiteiten zijn ontstaan. Zoals een ‘warm welkom’ voor nieuwe bewoners, een optreden van de ‘liefdesdokter’ en een presentatie van een groep ‘beeldmakers’ in de ‘week van het respect’ die dit jaar in november wordt gehouden.
Aan het einde van dit jaar verschijnt een boek met foto’s en uitgesproken teksten van en over ‘samen lief’ en uiteraard een evaluatie. Ivonne Boschman: “Dit ‘samen lief’-project wordt misschien uitgerold naar andere Vitalishuizen. Er is in ieder geval veel belangstelling voor wat wij hier doen. Want er zijn overal wel ‘pestprotocollen’, maar zulk een langdurige en structurele aanpak die door alle geledingen in het huis wordt gedragen, is er nog nergens.”

(*)
De Horst telt 169 huurappartementen en 19 zorgwoningen; Kronehoef heeft 147 huurappartementen en 18 zorgwoningen; alle met 24-uurs zorg.

(**)
Bij Vitalis Woonzorg Groep in Eindhoven werken ongeveer 2.300 werknemers, die samen met meer dan 1.250 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 6.500 ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hén voor ogen staat. In Eindhoven heeft Vitalis 4 verpleeghuizen en 2 revalidatiecentra. Daarnaast biedt de woonzorggroep verschillende vormen van welzijn en zorg aan in 5 zogenaamde Residenties (luxe appartementen) en 19 appartementencomplexen in Eindhoven. Variërend van thuiszorg tot aan intensieve verpleeghuiszorg


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here