bron: Stad Antwerpen - Afbeelding van Gábor Adonyi via Pixabay

De stad Antwerpen geeft aan 6700 kwetsbare Antwerpenaars een eenmalige septemberpremie van 380 euro. Het gaat om gezinnen met kinderen waarvan de ouders werkloos zijn of van een leefloon genieten en een private woning huren. Het bedrag wordt automatisch toegekend. De stad trekt hiervoor 2.500.000 euro uit in het Antwerps relancefonds.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “De septembermaand is voor vele huishoudens een pittige periode waarin de extra rekeningen snel opstapelen. Zeker gezinnen in armoede kunnen dan nog moeilijker rondkomen. De coronacrisis heeft er bovendien bij velen extra zwaar ingehakt: heel wat Antwerpenaars zagen hun inkomen dalen. Gezinnen die het hoofd amper boven water konden houden, gingen plots kopje onder.”

De laagste werkloosheidsuitkeringen volstaan net als de leeflonen vandaag nauwelijks om niet uit te stellen uitgaven zoals huur of voeding mee te betalen. Tot die conclusie komt Covivat in haar onderzoek naar huishoudbudgetten en sociale minima in de lockdown. Voor andere uitgaven zoals kledij of woningonderhoud is al helemaal geen ruimte meer. Heel wat gezinnen die het moeilijk hebben, wonen in steden. Hun perspectieven op werk en activering zijn op dit moment bovendien weinig rooskleurig. 

De stad verleent daarom een extra toelage aan kwetsbare gezinnen die huren op de private markt. Het gaat daarbij om gezinnen die gebruikmaken van een leefloon, een minimum-werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering of een inkomensvervangende uitkering. Met de toelage van 380 euro per gezin verlicht de stad hun huurkost zodat ook hun koopkracht stijgt. Het gaat in totaal over zo’n 6700 gezinnen. De stad kiest bewust voor een administratief lichte procedure en stort het bedrag automatisch op de rekeningnummers. Er vindt ook geen bijkomend sociaal onderzoek plaats. De sociale diensten van de stad hebben hiervoor hun databestanden gekoppeld met die van de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Automatische rechtentoekenning bij mensen in armoede is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit. De septemberpremie wordt eerstdaags uitbetaald.

Daarnaast besliste het Antwerpse stadsbestuur om gezinnen waar niemand werkt een Klimpremie te geven. Het gaat hierbij in totaal om zo’n 2700 Antwerpse gezinnen met een leefloon. In tegenstelling tot het septembergeld wordt de hoogte van de Antwerpse Klimpremie bepaald door de gezinssituatie. Gemiddeld is iedere maand 106 euro voorzien, maar dit bedrag kan sterk variëren. Het huidige gezinsinkomen wordt daarbij afgezet tegenover het menswaardig minimum. De eerste Klimpremies werden in september al toegekend.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here