Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl - Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Tijdens een publiek debat van het provinciebestuur van Noord-Brabant over een mobiliteitsplan voor de komende tien jaren is gepleit voor de aanleg van een rechtstreekse spoorverbinding tussen Eindhoven en Antwerpen. Hierdoor zou het internationale profiel van de provincie versterkt kunnen worden. Bovendien zou zulk een verbinding als alternatief kunnen dienen voor korte lijnvluchten binnen Europa. Het is daarnaast goed om mensen uit de auto in de trein en bus te krijgen, zo klonk het pleidooi tijdens de vergadering van het provinciebestuur.

 Met daarnaast een rechtstreekse spoorlijn tussen Breda en Utrecht wordt de provincie Noord-Brabant beter ontsloten. Daarvan zouden ook de provincies Zeeland en Limburg kunnen profiteren.
De kosten voor twee van dergelijke nieuwe spoorwegknooppunten zouden kunnen worden betaald uit het investeringsfonds van 20 miljard euro, dat de Nederlandse regering beschikbaar heeft gesteld voor lange termijninvesteringen van projecten in infrastructuur, onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Zulke projecten zijn bedoeld om de economie te laten groeien na het coronatijdperk. Het dagelijks bestuur van de provincie werd door Provinciale Staten aangemoedigd bij het kabinet een beroep te doen op een bijdrage uit het nationale investeringsfonds, omdat de aanleg van de spoorwegknooppunten Eindhoven en Breda een belangrijk infrastructureel project is en kan bijdragen aan economische groei in Zuid-Nederland. Het dagelijks bestuur van de provincie staat niet afwijzend tegenover dit voorstel dat door drie fracties in Provinciale Staten wordt gesteund.
Twee belangrijke speerpunten uit het provinciaal mobiliteitsplan, die op steun kunnen rekenen, zijn de versnelde aanleg van snelfietspaden en het bereikbaar houden van het platteland.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here