bron: IPS - foto: Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

De Verenigde Naties gaan meer gebruik maken van ruimtetechnologie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen. Ze werken daarvoor samen met het Duitse ruimtevaartcentrum DLR.

Het nieuwe partnerschap tussen de VN-Ontwikkelingsorganisatie (UNDP) en het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt maakt het mogelijk om gebruik te maken van satellietbeelden in hoge resolutie en geavanceerde computermodellen. Zo kunnen lokale ontwikkelingen zoals overstromingen en behoeften op het gebied van gezondheid en onderwijs, beter gemonitord worden.

Betere voorspellingen

Overstromingsgevaar beter in kaart te brengen helpt bij goede stedelijke planning. Nauwkeuriger informatie over bewoning en bevolking maakt het mogelijk om de beste locaties te kiezen om ziekenhuizen en scholen te bouwen, zeggen de instituten.

“De snelle technologische veranderingen in de afgelopen jaren – in robotica, artificiële intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie en gerelateerde gebieden zoals big data – hebben een brede impact op de economie, samenleving en het milieu. Dat gebeurt overal in de wereld, niet alleen in de rijkere landen”, zei Pascale Ehrenfreund, bestuursvoorzitter van DLR, bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst afgelopen week in New York.

“Ruimtetechnologie kan meer dan alleen informatie geven,” zei Hansjörg Dittus, eveneens lid van de Raad van Bestuur. “Met deep learning-methoden kunnen we de wereldwijde verandering beter begrijpen, de weersvoorspellingen verbeteren en menselijke mobiliteit beter begrijpen. Dat is allemaal van belang voor het werk van het UNDP.”

Aardbevingen en tsunami’s

Uit een DLR-analyse kwamen zevenhonderd resultaten van onderzoeksactiviteiten die relevant zijn voor het bereiken van de SDG’s, zei Dittus. Hij gaf voorbeelden van DLR-producten die nuttig kunnen zijn.

Wereldwijde datasets met informatie over de menselijke “stedelijke voetafdruk” onthullen patronen die van belang zijn voor klimaatmodellen en risico-analyses over de impact van aardbevingen en tsunami’s. En wereldwijde monitoring van water levert gegevens op die meehelpen fluctuaties in waterniveaus te voorspellen. Systemen die zich richten op de aarde helpen bij het valideren van klimaatmodellen die gebruikt worden om veranderende neerslagpatronen, overstromingsgebieden, temperaturen en andere milieuvariabelen in kaart te brengen.

Brede inzet technologie

Onderwijs en het opbouwen van technische capaciteit is een speerpunt van de samenwerking. Er komen workshops in partnerlanden waarin medewerkers van de overheid, ngo’s en universiteiten getraind worden in het gebruiken van de juiste technologie.

Onderzoeksinstituten van DLR in Duitsland zijn ook van plan professionals uit de hele wereld uit te nodigen voor trainingen in de komende jaren.

“We hopen ontwikkelingsorganisaties in aanraking te brengen met technologie die nuttig is voor hen”,  zei Marc Jochemich, hoofd internationale betrekkingen van het DLR-kantoor in Washington. “We hebben al veel nieuwe technologieën en kunnen nog veel meer nieuwe technologieën ontwikkelen, en ook nieuwe samenwerkingen aangaan die nieuwe wetenschappelijke resultaten opleveren. Maar we moeten eerst de partijen bij elkaar brengen om dit te laten gebeuren.”

Mozambique

Frieda Fein, GIS-specialist bij het team Georuimtelijke Analyse van het UNDP, zei dat begin maart 2020 een proefprogramma van start gaat in Mozambique. Dat richt zich op reparatie van infrastructuur na de overstromingsschade van de cycloon Idai, die in maart van dit jaar over het land trok. Satellietbeelden van voor en na de cycloon zijn cruciaal bij de planning van de wederopbouw, zei Fein.

De overeenkomst past in een reeks initiatieven van het UNDP om ruimtetechnologie in te zetten om landen te helpen bij de wederopbouw na rampen en zich duurzaam te ontwikkelen. Het bureau ging eerder een partnerschap aan met UN-Spider, een VN-programma voor Ruimtevaartzaken gericht op rampenbestrijding en noodhulp.

Complexe gevolgen

In 2016 gebruikte het UNDP satellietbeelden om de wederopbouw in de historische stad Timboektoe in Mali, na ernstige interne conflicten, te monitoren.

Bernard Frot, specialist informatiemanagement bij het UNDP, zei dat de bevolking vooral na rampen erg kwetsbaar is. “De impact kan complex zijn. Satellieten, digitale beelden en andere innovaties behoren dan tot de meest krachtige middelen die we hebben om lokale bestuurders en partners te helpen bij het ondernemen van de juiste acties.”

Oorspronkelijk bron: SciDev


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here