bron: Stad Mechelen - foto: Jean Ost via Flickr

Stad Mechelen streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en is één van de 75 gemeenten en overheidsdiensten die zich daarvoor laat begeleiden binnen het Europees project SURE2050.

“Een belangrijk aandachtspunt in het Mechels klimaatplan is het verder klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad. Door onze gebouwen energiezuinig te maken dragen we als stad bij aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen en besparen we bovendien op onze energiekosten. We stappen dus graag in op het gratis begeleidingstraject SURE2050. Want om tegen 2050 een volledig klimaatneutrale stad te zijn, is vandaag actie vereist”, zegt Marina De Bie, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

Het Europees project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan, met klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050 als uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning voor effectieve investeringsprojecten, met onder meer advies over financiële oplossingen. SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

De eerste opleidingssessies gingen in oktober van start. “We ontwikkelen hiermee een strategische vastgoedplan tegen de zomer van 2020. Onderdelen in dit plan zijn onder meer een lange termijn transitieplan om het publiek vastgoed toekomstbestendig en dus duurzaam te maken en het bepalen van de meest kostefficiënte energie- en klimaatmaatregelen voor onze gebouwen op korte en middellange termijn”, zegt Koen Anciaux schepen van Gebouwen en Eigendommen.

Expertise

SURE2050 is ook een kennisontwikkelingsprogramma op het gebied van duurzaam vastgoedbeleid en beheer. De expertise van de initiatiefnemers wordt gebundeld met deze van de deelnemende gemeenten en Vlaamse entiteiten. Binnen het programma wordt veel aandacht besteed aan een goed geïnformeerde besluitvorming, het realiseren van inkomsten uit patrimoniumbeheer en het uitwisselen van best practices.  

Het aantal deelnemende publieke diensten overtreft de verwachtingen. Tina Van Lierde van het Vlaams Energiebedrijf: “Het groot aantal deelnemers toont de brede interesse aan in geïntegreerd vastgoedbeleid, en ook het engagement vanuit de overheid om een voortrekkersrol op te nemen in de klimaatdoelstellingen.”

SURE2050 is een initiatief van de Vlaamse provincies, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het VEB treedt daarbij op als projectcoördinator.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here