bron: Stad Antwerpen

Anders dan op andere bedrijventerreinen gaat men op Blue Gate Antwerp actief op zoek naar synergiën tussen verschillende bedrijven. In functie van de toekomst zet men in op productiebedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en laboratoria die elkaar kunnen versterken. Bedrijven die hier getekend hebben, geloven in de opportuniteiten die Blue Gate Antwerp biedt. Ze richten zich op de toekomst, ze geloven in de visie, verbinden zich ertoe om hun milieu-impact zo minimaal mogelijk te houden en engageren zich om klimaatneutraal te bouwen en te ondernemen.

Blue Gate Antwerp wil de nieuwe norm worden op vlak van efficiënt gebruik van de alsmaar schaarser wordende ruimte. Innovatieve logistieke gebouwen, een minimale impact op het milieu en maximalisatie van maatschappelijke waarden zoals aangename werkplekken, slimme distributie en het gebruik en hergebruik van zorgzaam materiaal zullen centraal staan.

De transportstromen van bouwmaterialen van en naar de stad Antwerpen zullen zo gunstig mogelijk gemaakt worden. Dit concept van duurzame logistiek en organisatie is een belangrijke schakel in het concreet en praktisch ondersteunen van de circulaire bouweconomie.

Claude Marinower, Antwerps schepen voor economie en innovatie: “Steden nemen wereldwijd het voortouw tegen de klimaatopwarming. De stad Antwerpen investeert hiervoor in de economie van de toekomst. Met Blue Gate Antwerp zetten we in op de overgang naar een duurzame en circulaire economie. Na vele jaren voorbereiding en de eerste fase van de werken, krijgt dit innovatieve en duurzame bedrijventerrein zichtbaar vorm. Op termijn zullen hier tot 3.000 mensen kunnen werken in een aangename omgeving waar groen en groei hand in hand gaan. Ook de buurtbewoners genieten mee van deze opwaardering van de publieke ruimte.”


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here