bron: UAntwerpen - foto: Afbeelding van Eugen Visan via Pixabay

In de haven van Antwerpen wordt binnenkort het allereerste proefvak met ‘verjongingsmiddelen’ voor asfalt aangelegd. Deze nieuwe technologie laat toe om meer recyclage toe te passen in nieuwe asfaltmengsels. “Dit kan leiden tot een meer duurzame wegenbouw”, zegt prof. Wim Van den bergh (UAntwerpen).

Het zogeheten REjuveBIT-project draait rond duurzaam asfalt door gebruik van verjongingsmiddelen. Het wordt ondersteund door een tiental aannemers, asfaltproducenten, leveranciers en sectororganisaties die samenwerken met belangrijke wegbeheerders in Vlaanderen (Stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Stad Gent en Agentschap Wegen en Verkeer). Het onderzoeksteam van prof. Wim Van den bergh van de Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Energy and Materials in Infrastructure and Buildings) coördineert het project, in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.

Duurzame wegenbouw

“Het Havenbedrijf Antwerpen is kandidaat voor de aanleg van het allereerste proefvak”, legt Van den bergh uit. “In totaal zullen er vijf proefvakken in Vlaanderen worden aangelegd, telkens uitgevoerd door andere aannemers en gebruikmakend van diverse verjongingsmiddelen. Op die manier worden deze nieuwe materialen – waarmee in onze buurlanden ook geëxperimenteerd wordt – grondig afgetoetst op de Vlaamse sector. Er wordt onder meer gekeken naar de noodzakelijke kwaliteit en ecologische meerwaarde.”

“Een verjongingsmiddel zorgt er namelijk voor dat het oude bitumen, in gefreesd asfalt, een duurzamer gedrag vertoont bij recycling. Alleszins, dat wordt zo geclaimd door de leveranciers en eerder onderzoek in het laboratorium”, vertelt Van den bergh. “Als dit op de weg ook gunstige resultaten oplevert – en dan bedoelen we duurzame, kwaliteitsvolle asfaltmengsels – dan leidt dit voor Vlaanderen tot een hoger en optimaler gebruik van oud asfalt. Zo wordt de ecologische voetafdruk van asfaltmengsels kleiner en werkt de sector mee aan een duurzamere wegenbouw.”


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here