bron: VUB - foto: Afbeelding van Ji-Sun Yoo via Pixabay

Luchtkwaliteit is een heet hangijzer. Overal ter wereld groeit het bewustzijn dat luchtverontreiniging verantwoordelijk is voor onder meer een resem aan ademhalingsziektes. Vele burgergroepen staan dan ook op en eisen actie voor schonere lucht. Om het probleem van luchtvervuiling in Brussel onder de aandacht te brengen en te werken aan leefbaardere stad, organiseerden VUB-onderzoeksgroep Cosmopolis – samen met de stadsbeweging BRAL van 25 t.e.m. 27 april de allereerste Staten-Generaal van de Brusselse luchtkwaliteit in de Pianofabriek in Sint-Gillis.

“De luchtvervuiling in Brussel is een feit, met jaarlijks meer dan 600 vroegtijdige sterfgevallen. De meeste door de WHO beoordeelde gezondheidseffectstudies richten zich op ademhalings- en cardiovasculaire effecten die worden toegeschreven aan blootstelling aan luchtverontreiniging. Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen tijdens de zwangerschap gaat bijvoorbeeld gepaard met een verminderde groei van de foetus, vroeggeboorte en spontane abortussen, en een toenemend risico dat het kind later in zijn leven allergieën en astma ontwikkelt. De hele beweging appelleert daarom aan de politiek om ambitieus te zijn en om voor een fundamentele paradigmaverschuiving te gaan”, zegt Nicola da Schio, die aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt doet naar urban ecology en academisch coördinator van het AirCasting Brussels Project (SmarterLabs). “De eisen die wij aan de politiek stellen gaan duidelijk boven het halen van de Europese normen: Een minder vervuilde stad vereist een vermindering van de dominantie van de auto, maar ook innovatieve praktijken op het gebied van landbouw en verwarming. Maar de overheid staat niet alleen in deze uitdagingen, dat hebben we met deze Staaten Generaal, waarin de academische wereld en burgers talrijk en actief aanwezig zijn, met een duidelijk engagement wel bewezen.” 

De Staten-Generaal duurde drie dagen en omvatte onder meer een wetenschappelijk symposium (25  en 26 april), een hackaton (26 en 27 april) en op zaterdag 27 april een burgerdag onder de noemer “#BXLDemandsClearAir”

Het internationaal symposium op donderdag 25 april bracht meer dan zeventig onderzoekers samen, met thema’s als gezondheid, het recht om te ademen, het in kaart brengen van de vervuiling en burgerwetenschap. Maar men sprak ook over reeds voorhanden oplossingen en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.

Tijdens de airckathon hebben deelnemers 36 uur onafgebroken gewerkt om gegevensbanken mbt de luchtkwaliteit te coderen. Het is een grote stap vooruit naar de analyse toe van big data rond dit thema.

Op de burgerdag van zaterdag konden Brusselaars ideeën en initiatieven voor schonere lucht in de stad bekendmaken en ontdekken. De Staten-Generaal werd die dag afgesloten met een politiek debat waar enkele kopstukken uit de Brusselse politiek aan deelnamen.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here