bron en foto: Universiteit Gent

De UGent voerde een ongebruikelijk experiment uit met studenten. Een aantal professoren gaf les op basis van dubieuze, soms totaal onjuiste beweringen. Het opzet? De kritische geest van de studenten testen. De universiteit wilde zien hoe lang het duurde vooraleer studenten reageerden en zich verzetten tegen de stellingen van hun professoren.

UGent-rector Rik Van de Walle: ‘Er is nood aan mensen en instellingen die durven en mogen tegenspreken, zonder het debat te moeten winnen. De UGent is een kritische universiteit met een duidelijke stem in het maatschappelijk debat. We durven te denken, dat zit in ons DNA en we moedigen iedereen aan dat ook te doen. Meer nog, we spelen een pioniersrol en brengen de discussie op gang. We vormen onze studenten kritisch in een creatieve ontwikkelingsgerichte leer- en onderzoekomgeving en we plaatsen ons onderwijs en onderzoek graag in een brede maatschappelijke context.’

Met dit experiment wil de UGent haar filosofie opnieuw bekrachtigen. DURF DENKEN staat voor durven ‘kritisch’ denken, een absolute meerwaarde in een maatschappij waarin fake news dagelijkse kost is.

De reacties van de studenten werden gefilmd tijdens de les van drie professoren (Johan Braeckman, Mirjam Knockaert en Lieven De Marez). Durven zij hun proffen tegen te spreken? Bekijk de video op www.ugent.be/durfdenken.

Het experiment van de UGent verspreidde zich ook op anonieme affiches met provocerende statements doorheen Gent en Kortrijk. ‘Armoede is een erfelijke ziekte’, ‘Vrouwenbesnijdenis is de beste manier om infecties te vermijden’ zijn enkele statements waarmee voorbijgangers afgelopen weken werden geconfronteerd. Ze werden eveneens onthaald op spontane, kritische (en dikwijls stevige) reacties. Vanaf vandaag nemen bekladde en becommentarieerde affiches voor enkele weken de stad in.

 Durf Denken

De UGent ziet het als haar missie om jongere generaties klaar te stomen voor de toekomst en daarbij een kritische en onafhankelijke geest te ontwikkelen. Dankzij mensen die durven te denken gaat de wereld erop vooruit en leerden we dat de aarde niet plat is en zich ook niet in het centrum van het universum bevindt.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here