bron: IPS - foto: Pixabay

Strengere regels voor scheepsbrandstof, die vanaf 2020 van kracht worden, doen het aantal astmagevallen bij kinderen wereldwijd dalen. Uit simulaties blijkt dat het lagere zwavelgehalte hun impact halveert.

Luchtvervuiling door schepen is een groot probleem voor de volksgezondheid, met name voor landen die dicht bij drukke scheepvaartroutes liggen, zoals China, Singapore, Panama en Brazilië. Een van de belangrijkste gevolgen is astma bij kinderen: jaarlijks worden 14 miljoen gevallen van astma toegeschreven aan de uitstoot van schepen.

Als in 2020 nieuwe regels van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van kracht worden, moet het zwavelgehalte in scheepsbrandstof dalen van 3,5 naar 0,5 procent. Dankzij die ingrepen zal de randstof de helft minder gevallen van astma veroorzaken, berekenen onderzoekers in een studie in Nature Communications. Het totale aantal gevallen van astma bij kinderen moet daardoor met zo’n 3,6 procent dalen.

Longkanker

De scheepvaart is ook jaarlijks verantwoordelijk voor naar schatting 400.000 vroegtijdige overlijdens door longkanker en hart- en vaatziekten per jaar. Dat is 7 tot 8 procent van alle overlijdens door luchtvervuiling wereldwijd. Ook daar zullen de nieuwe regels een diepgaande impact hebben, en ongeveer een derde van de overlijdens vermijden.

Om tot de berekening te komen maakten de wetenschappers gebruik van de laatste gegevens over de scheepsroutes en projectiedata voor de volgende jaren. Ze simuleerden ook de chemische reacties van de uitstoot in de atmosfeer, de verspreiding van de vervuiling en de impact op de luchtkwaliteit in stedelijke centra.

“Uit onze resultaten blijkt dat de nieuwe regels een positieve impact hebben, maar ook dat er nog meer voordelen geboekt kunnen worden met minder vervuilende schepen”, zegt James Winebrake, hoogleraar aan Rochester Institute of Technology en een van de auteurs van de studie.

Klimaatverandering

Opvallend is wel dat de ingreep een minder positieve impact heeft op de klimaatverandering. De partikels in de vervuiling weerkaatsen immers ook het zonlicht en helpen om witte wolken te creëren, waardoor ze de opwarming van de aarde vertragen.

Het gebruik van schonere scheepvaartbrandstof neemt dat remmend effect voor een deel weg. Daardoor stijgt de druk om in andere sectoren de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

Daar komt nog bij dat de scheepvaart blijft groeien naar analogie met de wereldeconomie, en daarmee ook de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Ondanks de nieuwe regels zal de uitstoot van het zeeverkeer daardoor verantwoordelijk blijven voor zo’n 250.000 overlijdens en 6,4 miljoen gevallen van astma bij kinderen. De wetenschappers pleiten daarom voor nog strengere maatregelen na 2020.


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here