De Vlaamse Regering investeerde in 2017 investeerde 103 miljoen euro in de fiets. Voor 2018 wordt 110 miljoen euro beloofd. Dat is goed nieuws want dit betekent dat de beloofde 100 miljoen werden gehaald. Tevens krijgen we een mooi overzicht van de bedragen die zijn vastgelegd.

Voor de Fietsersbond is de 103 miljoen een stap in de goed richting, maar nog altijd te weinig om de historische achterstand uit het verleden recht te trekken. Extra inspanningen blijven nodig en op korte termijn mikken ze eerder op 200 miljoen dan op 100 miljoen.

“Jaarlijks € 100 miljoen voor de fiets is een goed zaak, maar willen we dat veel meer mensen voor de fiets kiezen dan zal dit bedrag de komende jaren toch drastisch moeten worden verhoogd”, zegt Stef Leroy van de Fietsersbond.

Overzicht investeringen

De Fietsersbond is sinds lang vragende partij naar een globaal overzicht van wat er in Vlaanderen voor de fiets wordt uitgegeven. De Fietsersbond vroeg bij de start van deze legislatuur om een exacte en duidelijk leesbare lijst van wat effectief gepland is aan fietsinfrastructuur. Aan die wens is tegemoet gekomen.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts maakte een lijst met de investeringen van alle verschillende overheidsdiensten. Hopelijk gaat de minister verder op de ingeslagen weg en volgen begrotingen en eindafrekeningen die op dezelfde manier gestructureerd zijn. Dat is niet alleen handig voor hemzelf en zijn administratie maar ook voor De Fietsersbond om te controleren of de minister zich aan zijn beloften houdt.

Niet allemaal goed nieuws

Het blijft een pijnpunt dat in Vlaanderen nog steeds niet geweten is waar alle fietspaden liggen en hoe ze erbij liggen. Er moet dringend budget worden vrijgemaakt om deze inventarisatie op poten terzetten. Zonder goed zicht op de bestaande infrastructuur is het moeilijk om een coherent investeringsprogramma op te zetten.

Bron: De Fietsersbond

Afbeelding: eigen foto


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here