Voor het eerst werden in Vlaanderen parende beekprikken gefilmd. Beekprikken zijn palingachtige visachtigen die hoge eisen stellen aan de waterkwaliteit en hun leefomgeving. De parende vissen werden gefilmd in een beek in de Vlaamse Ardennen. Dit bewijst dat de grote inspanningen die de waterbeheerders de voorbije jaren deden, renderen.

Paaiende beekprikken werden in Vlaanderen nooit eerder gefilmd. Beekprikken zijn erg zeldzame vissen -rondbeksoorten om correct te zijn-, die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Ze vereisen een extreem goede waterkwaliteit en stellen ook hoge eisen aan de bodem van de beek. De bodem moet een goede zandbodem zijn zonder slib.

Beekprikken zijn erg speciale vissen. Ze leven zeven jaar lang als larve in het sediment van de bodem van de rivieren. Na die leeftijd zijn ze pas rijp om te paaien. Op dat moment maakt hun spijsverteringsstelsel plaats voor het voortplantingsstelsel. De vissen leggen dan eitjes, die bevrucht worden, waarna zowel de mannelijke als de vrouwelijke vissen sterven. Ze paren dus slechts eenmaal in hun leven, wat de soort wel erg kwetsbaar maakt.

Het verbaast dan ook niet dat deze beekprikken Europees beschermde dieren zijn. In het kader van de Europese natuurdoelen, streven het agentschap en de andere waterbeheerders ernaar de juiste omstandigheden te creëren aan het leefgebied waarin deze dieren leven. Het feit dat deze vissen voorkomen én paren in bronbeken van de Vlaamse Ardennen, toont aan dat het beschermen, herstellen en goed beheren van deze beekstelsels cruciaal zijn voor het voortbestaan van deze uiterst zeldzame vissen.

Parende beekprikken krijg je bijna nooit te zien. Dit maakt deze beelden ook zo uniek.

Bron: Agentschap Natuur en Bos

Foto: Beekprik – Foto Rollin Verlinde / Vildaphoto

 


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865 - BIC-code TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here